ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

މާދަން ހެނދުނު ހުޅުމާލެއިން ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް މެދުކެނޑިދާނެ- ސްޓެލްކޯ

- 2 weeks ago 0 - ހަނާން ހުސައިން

ހުޅުމާލެއިން މާދަމާ ހެނދުނު ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް މެދުކެނޑިދާނެ ކަމަށް ސްޓެލްކޯއިން ބުނެފިއެވެ.

ADS BY EHEE

ސްޓެލްކޯއިން ބުނީ ހުޅުމާލޭގެ 50މެގަވޮޓް އިންޖީނުގޭގެ މެއިންޓަނަންސް މަސައްކަތެއް ކުރުމަށްޓަކައި މާދަމާ ހެނދުނު 8:00އިން 9:00އަށް ހުޅުމާލެއިން ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް މެދުކެނޑުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

މިކަމުގެ ސަބަބުން ދިމާވެދާނެ ދަތިތަކަށް ސްޓެލްކޯއިން ވަނީ މަޢާފަށްވެސް އެދިފައެވެ. ހުޅުމާލޭގެ 50 މެގަވޮޓްގެ އިންޖީނު ގޭގެ މެއިންޓެނެސް މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު، ހުޅުމާލޭގައި ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ކަރަންޓް ކެނޑުމުގެ މައްސަލަ ދިމާވެއެވެ.

100%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު