ADS BY PIZZA KITCHEN

އެމްޑީޕީން ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިން ނިންމާލާނީ އއ.ރަސްދޫގައި!

- 4 days ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް އެމްޑީޕީން ކުރިއަށްގެންދާ "ރަށްވެހި ފަތިސް" ކެމްޕެއިން ނިންމާލުމުގެ ހަރަކާތްތައް އއ.ރަސްދޫގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

"ރަށްވެހި ފަތިސް އަލިވިލުން" ނަމުގައި ކުރިއަށްދާ މި ޖަލްސާގައި އެމްޑީޕީގެ އިސް ފަރާތްތަކުން ބައިވެރިވެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ހިމެނިވަޑައިގަންނަވައެވެ.

މި ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވުމަށް އެމްޑީޕީގެ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުންވެސް ރަސްދޫއަށް ދަތުރުކުރަމުންގެންދަނީ ކަނޑުމަގުންނެވެ.

މި ފަރާތްތަކުން ސަފާރީ ބޯޓުފަހަރުގައި ދަތުރުކުރަމުންދާއިރު، ރައީސް ނަޝީދު ވަނީ ސަފާރީއެއްގައި ހުންނަވައިގެން ވާޗުއަލް ކެމްޕެއިން ހަރަކާތެއްވެސް ކުރިއަށް ގެންދަވާފައެވެ.

100%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު