ADS BY INTERNATIONAL AID

ކިނބިދޫއިން ނެގި ހަތަރު ސާމްޕަލްއެއް ޕޮޒިޓިވް، ރަށް މޮނިޓަރިންއަށް!

- 3 weeks ago 0 - ހަނާން ހުސައިން

ތ. ކިނބިދޫއިން ނެގި ހަތަރު ސާމްޕަލެއް ޕޮޒިޓިވްވެ، އެ ރަށް މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނެސްފިއެވެ.

ADS BY PIZZA KITCHEN

ހެލްތު އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެޗްއީއޯސީ)އިން ބުނިގޮތުގައި އެރަށުން ކޯވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވި މީހުންގެ ތެރެއިން ތިން މީހުން ޕޮޒިޓިވްވީ، ހުމުގެ އަލާމާތްތައް ހުރެގެން ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަން ގޮސް، ނެގި ސާމަޕްލުތަކުންނެވެ. އަނެއް މީހާ އަކީ، ކޮވިޑް ކޭސްތަކެއް ފެނި މޮނިޓަރިންއަށް ލާފައި އޮތް ތ. ވޭމަންޑޫން ކިނބިދުއަށް ދިޔަ މީހެކެވެ.

ވޭމަންޑޫ މޮނިޓަރިންއަށް ލީ، އެ ރަށުން މާލެ ގެނައި ބަލި މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވުމުން މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހުއެވެ. މިދިޔަ މަހުގެ 15ގެ ފަހުން ވޭމަންޑޫއިން ދަތުރި ކުރި އެންމެން އެކަން ހެލްތު ސެންޓަރަށް އެންގުމަށް އެޗްޕީއޭއިން މިހާރު ވަނީ އެދިފައެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު