މާލޭ ހަތަރުބައިކުޅަ އެއްބައިން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ

- 2 months ago 1

މާލޭގެ ހަތަރުބައިކުޅަ އެއްބައިން ކަރަންޓު ގޮސްފިއެވެ.

ADS BY MINS CONSTRUCTION

ކަރަންޓު ކެނޑެންދިމާވި ސީދާ ސަބަބު އެނގިފައިނުވިއަސް ކުރިއަށް އޮތް 15 މިނިޓް ތެރޭ ކަރަންޓުގެ ހިދުމަތް ދެވޭނެކަމަށް ސްޓެލްކޯއިން މައުލޫމާތު ދެއްވައެވެ.

މާލޭގައި ކަރަންޓު ކެނޑެން ދިމާވީ އިންޖީނެއް ނިވުމުގެ ސަބަބުންކަމަށް ސްޓެލްކޯއިން މައުލޫމާތު ދެއްވައެވެ.


0%

0%

0%

1 ކޮމެންޓް

ހިޔެއްނުވެ ކަރަންޓް ކެޑިދާނެ ހެނެއް..މޯދީ ބައްޔާ ރަށަކުންވެސް ނުކެޑޭ..

ހަބަރު