ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

ކޮވިޑް-19އަށް ރާއްޖެއިން މިއަދު އެކަނިވެސް 318 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

- 1 week ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ކޮވިޑް-19އަށް ރާއްޖެއިން މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު 318 އަށް އަރައިފިއެވެ.

ADS BY PIZZA KITCHEN

އެޗް.ޕީ.އޭއިން އާންމުކުރި ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި މިއަދުގެ އިރުއޮއްސި 6 ޖެހުމާއި ހަމައަށް މިބައްޔަށް 318 މީހަކު ވަނީ ޕޮޒިޓިވް ވެފައެވެ. މީގެ ތެރޭގައި މާލޭ ސަރަޙައްދުން ޕޮޒިޓިވްވި 108 މީހަކާއި، ރަށްރަށުން ޕޮޒިޓިވްވި 182 މީހަކާއި، ރިސޯޓްތަކުން ޕޮޒިޓިވްވި 21 މީހަކާއި އަދި ސިނާއީ ރަށްތަކުން ޕޮޒިޓިވްވި 8 މީހަކު ހިމެނެއެެވެ.

މިއާއެކު މިހާތަނަށް މިބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ޖުމްލަ ޢަދަދު ވަނީ 27،403 އަށް އަރާފައެވެ. މީގެ ތެރެއިން 98 މީހަކަށް ފަރުވާދެމުން އަންނަނީ ހޮސްޕިޓަލުގައެވެ.

މިބަލިން ރަނގަޅުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 24،116 އަށް އަރާފައެވެ.

0%

0%

100%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު