ADS BY INTERNATIONAL AID

ސިޔާސީ ޚިޔާލު ތަފާތުވުމުން ދުރުވެ އެންމެން އެއްބައިވުމަށް ނިހާދު ގޮވާލައްވައިފި

- 2 days ago 4 - އައިޝަތު އަހުމަދު

ކޮވިޑް-19 ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަޙައްދުގައި ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރެމުންދާ މި ދަނޑިވަޅު ސިޔާސީ ޚިޔާލު ތަފާތުވުންތަކުން ދުރުވެ އެންމެން އެއްބައިވުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އައްޑޫ ފޭދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު ގޮވާލައްވައިފިއެވެ. 

ADS BY EHEE

ނިހާދު މިހެން ގޮވާލައްވާފައިވަނީ ފަހަކަށް އައިސް ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު މައްޗަށް ދިޔުމާއި ގުޅިގެން ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައެވެ. އިއްޔެގެ އިރުއޮއްސި ހައެއް ޖެހުމާ ހަމައަށް ރާއްޖެއިން 585 މީހަކު ވަނީ ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައެވެ.

ނިހާދު ވިދާޅުވީ، މިއަކީ ސިޔާސީ ޚިޔާލު ތަފާތުވުމާއި ޒާތީ ކަންތަކުން ދުރުވެ އެންމެން އެކަތި ގަނޑަކަށްވެ މި ވަބާއިން ޤައުމު ސަލާމަތް ކުރަންވީ ވަގުތު ކަމަށާއި، ދުނިޔޭގެ ބޮޑެތި ޤައުމުތަކަށް ދިމާވެފައިވާ ހާލަތު ރާއްޖެއަށް ދިމާވެއްޖެނަމަ ވަރަށް ދެރަވަރު ވާނެ ކަމަށެވެ.

"ދުނިޔޭގެ ބައެއް ބޮޑެތި ޤައުމުތަކަށް ދިމާވެފައިވާ ހާލަތު ރާއްޖެއަށް ދިމާވެއްޖެނަމަ ވަރަށް ދެރަ ވަރު ވާނެ. ބަލި ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރަމާ" ނިހާދު ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
4 ކޮމެންޓް

މަ މޮޅު ހެދިގެން އެއްމެ ވަރު އެރުވި އެކަކު ދެން ގޮތް ހުސްވީމާ ހަތިޔާރު ބެހެއްތީ ތޯ؟؟

ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ނޫސްތަކުގެ ފަލަ ސުރުހީ އަށް އަރަން ކުރާމަސައްކަތެއް މިނިހާދު މީ ކާކު

ނިހާދު ތިބުނީ؟ އަންނި ސަޕޯޓު ކުރާ ގޮތަކަށް އެންމެން ސަޕޯޓު ކުރަންވީއޭތޯ؟ ލާދީނީ ވާހަކަތައް ދައްކާ މީހެއްގެ ފަހަތަށް ދިވެހިން އަރާކަށް ބޭނުމެއްނުވޭ.

ހަބަރު