ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

ބާސެލޯނާގެ ޚަރަދު ކުޑަ ކުރުމަށް އިތުރު ފިޔަވަޅުތަކެއް

- 2 weeks ago 1 - އަމީން

ބާސެލޯނާއަށް ދިމާވެފައިވާ ފައިސާގެ ހީނަރުކަމަކީ އައު ވާހަކައެއް ނޫނެވެ. ފައިސާގެ ގޮތުން ދިމާވެފައިވާ އުނދަގޫތަކުން އަރައިގަތުމަށް މީގެ ކުރިން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ އިތުރުން އިތުރު ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަން މަޖުބޫރުވެފައިވާކަން އެ ކުލަބުން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

ބާސެލޯނާ އޮތް ގޮތުގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ކުލަބަށް ނިސްބަތްވާ ފަރާތްތަކުން ގުރުބާނީތަކެއްވާން ޖެހޭކަމަށް އެކުލަބުގެ ޑިރެކްޓަރ އޮފް ފުޓްބޯލްވެސް ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ކުޅުންތެރިންގެ މުސާރަ ކުޑަ ކުރުން ހިމެނޭކަމަށް ސްޕެއިންގެ މީޑިއާތަކުން ވަނީ ރިޕޯޓު ކޮށްފައެވެ.

ނިމިދިޔަ ސީޒަނުގައި އެ ކުލަބަށް 300 މިލިއަން ޔޫރޯގެ ގެއްލުން ވެފައިވާއިރު، ގެއްލުމުގެ ޖުމުލަ އަދަދު ވަނީ 1.2 މިލިއަން ޔޫރޯއަށް އަރާފައެވެ. މިކަންތައްތަކުން އަރައިގަތުމަށް ބާސެލޯނާއައި އަލަށް ހަވާލުވި ރައީސް ލަޕޯޓާ ވަނީ 500 މިލިއަން ޔޫރޯގެ ލޯނެއް ނެގުމަށް ނިންމާފައެވެ.

ބާސެލޯނާ ފަދަ މަޝްހޫރު އަދި ވަރުގަދަ ބްރޭންޑިންގއެއް އޮތް ކުލަބެއް މިފަދަ އަނދަވަޅަކަށް ވެއްޓުނީ އެ ކުލަބުގެ ކުރީގެ ރައީސް އަދި މެނޭޖްމަންޓުން ގެންގުޅުނު ދޯހަޅި ސިޔާސަތުތަކުގެ ސަބަބުންކަމަށް ކަމާބެހޭ މާހިރުން ވަނީ ފާހަގަ ކޮށްފައެވެ.

40%

60%

0%

ADS BY BANK OF MALDIVES
1 ކޮމެންޓް

މަ ހީކުރީ ދިވެހި ސަރުކާރުން އެޅި ފިޔަވަޅެއް ކަމަށް. ޕެ ޕެ ޕެ ޕެ

ADS BY OOREDOO

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު