ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

ހަޒާޑްގެ ދިފާޢުގައި ބެލްޖިއަމް ކޯޗު ވާހަކަދައްކައިފި

- 2 weeks ago 0 - މުހައްމަދު ޝާން

ސްޕެއިންގެ ރެއާލް މެޑްރިޑުގައި މާ އެދެވޭ ކުޅުމެއް ނުދެއްކުނު ނަމަވެސް ހަޒާޑް އަކީ ޤައުމީ ޓީމަށް އަދިވެސް މުހިންމު ކުޅުންތެރިއެއް ކަމަށް ބެލްޖިއަމްގެ ކޯޗު ރޮބާޓޯ މާޓިނޭޒް ބުނެފިއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

ޔޫރޯގައި ވާދަކުރާ ބެލްޖިއަމް ޓީމުގެ ތައްޔާރީތަކާއި ގުޅޭ ވާހަަކަދެއްކުމަށް ބޭއްވި ނޫސްެވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ނޫސްވެރިއަކު ކުރި ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެމުން މާޓިނޭޒް ވަަނީ ރެއާލް މެޑްރިޑުގައި ހަޒާޑުގެ އަސްލު ކުޅުން ނުފެންނާތީ ކަންބޮޑުވާ ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

"އޭނަގެ (ހަޒާޑް) ގެ އެއްވެސް ނަސީބެއް ނެތް ރެއާލް މެޑްރިޑުގަ، އެކަމަކު އެއީ އަދިވެސް ބެލްޖިއަމް ޤައުމީ ޓީމަށް މުހިންމު ކުޅުންތެރިއެއް، އުއްމީދަކީ ޔޫރޯގައި އޭނަގެ އަސްލު ކުޅުން ފެނުން" މާޓިނޭޒް ބުންޏެވެ.

އިނގިރޭސި ކުލަބު ޗެލްސީން 100 މިލިއަަން ޕައުންޑުގެ އަގެއްގައި ރެއާލް މެޑްރުޑަށް 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ހޫނު މޫސުމުގައި ބަދަލުވި ހަޒާޑަށް އަދި މިވީހާ ދުވަހު އެ ކުލަބުގައި މާ އެދެވޭ ކުޅުމެއް ނުދެއްކެއެވެ. އަނިޔާއާއި ގުޅިގެން ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން އޭނާ ހުންނަން ޖެހެނީ ކުޅުމާ ދުރުގައެވެ. ނުވަތަ ބެންޗުގައެވެ. ކުޅެން ލިބުނީ މަދު މެޗުތަކެއްގައެވެ.

މާޓިނޭޒް ބުނީ ނަސީބަކީ ކޮންމެ ކުޅިވަރެއްގަވެސް އޮންނަ އެއްޗެއް ކަމަށާއި މިފަހަރުގެ ޔޫރޯގައި ހަޒާޑުގެ ނަސީބު ގަދަވުން ވެސް އެއީ އެކަށީގެންވާާ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

ބެލްޖިއަމް ޤައުމީ ޓީމަށް ހަޒާޑް ކުޅެން ފެށީ އޭނާގެ އުމުރުން 17 އަހަރުގައެވެ. އެއީ 2009 ވަނަ އަހަރުގައެވެ. މިހާރު އުމުރުން 30 އަހަރުުވެފައިވާ ހަޒާޑް ބެލްޖިއަމް ޤައުމީ ޓީމަށް ކުޅެދިން 107 މެޗުގައި 32 ގޯލު މިހާތަނަށް ޖަހާފައވެެ. އަދި 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ވޯލްޑްކަޕުގެ ސެމީފައިނަލަށް ބެލްޖިއަމް ގެންގޮސްދިނުމުގައި ވެސް ހަޒާޑް އަކީ އިސް ރޯލެއް އަދާކުރި ކުޅުންތެރިއެކެވެ.

0%

0%

100%

ADS BY BANK OF MALDIVES
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު