ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

ގދ.ގައްދޫގައި ކޮވިޑް ޖެހުނު މީހަކު ތިނަދޫ ކޮވިޑް ފެސިލިޓީއަށް ގެންގޮސްފި

- 2 weeks ago 0 - އައިޝަތު އަހުމަދު

ގދ ގައްދޫއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ހާލުދެރަވި ހައި ރިސްކު މީހަކު އިތުރު ފަރުވާއަށް ގދ ތިނަދޫގައި ހުންނަ ތިނަދޫ ކޮވިޑް ފެސިޓީއަށް ގެނެސް ފަރުވާދޭން ފަށައިފިއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

ގައްދޫ ކޮމިއުނިޓީ ހެލްތް އޮފިސަރ އައިމިނަތު ރަޝީދާ "ވޮއިސް" އަށް މައުލޫމާތުދިން ގޮތުގައި ކޮވިޑް ފެސިލިޓީއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ އުމުރުން 53 އަހަރުގެ އަންހެނެކެވެ.

އަދި އެމީހާ އަކީ ހައިރިސްކު މީހެއް ކަމަށްވުމުން ފެސިލިޓީއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ އެމީހާގެ އެކްސިޖަން ލެވެލް ދޭތެރެދޭތެރެއިން ދަށްވަމުންދާތީ ޑޮކްޓަރުންގެ ލަފާއާއި އެކުގައިކަމަށްވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ރާއްޖޭގައި ގިނަ ރަށްތަކުގައި ކޮވިޑް ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެންފަށާފައިވާއިރު، ގައްދޫގައިވެސް ކޮވިޑްގެ އެކްޓިވް ކޭސްތަކެއް އެބައުޅެއެވެ. އެގޮތުން އިއްޔެވެސް ގައްދޫއިން ވަނީ ހަ މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY BANK OF MALDIVES
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު