ADS BY PIZZA KITCHEN

ޔޫރޯގެ ކުރީކޮޅު ބެންޒެމާ އަށް ނުކުޅެވޭނެކަން ކަށަވަރުވެއްޖެ

- 2 weeks ago 0 - މުހައްމަދު ޝާން

ޔޫރޯ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް ފެށެން ގާތްވެފައިވަނިކޮށް ފްރާންސް ޤައުމީ ޓީމުގެ ތަޖުރިބާކާރު ފޯވާޑް ކަރިމް ބެންޒެމާ އަށް އަނިޔާވެ މިފަހަރުގެ ޔޫރޯގެ ކުރީކޮޅު ފުރާންސް ކުޅޭ މެޗުތަކުގައި ނުކުޅެވޭނެ ކަން ކަށަވަރުވެއްޖެ އެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

ބެންޒެމާ އަށް އަނިޔާވީ ބަލްގޭރިއާއާ ދެކޮޅަށް ފުރާންސް ރޭ ކުޅުނު އެކުވެރިކަމުގެ މެޗު ފުރަތަމަ ހާފުގެ ތެރެއިންނެވެ. ނަމަވެސް މީޑިއާ ރިޕޯޓުތައް ބުނާގޮތުން މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ފަހުކޮޅު ފުރާންސް ކުޅޭ މެޗުތަކަށް ބެންޒެމާ ފިޓުވާނެ އެވެ.

މި މެޗަށްފަހު ވާހަކަދައްކަމުން ފުރާންސްގެ ކޯޗު ޑިޑިއޭ ޑެޝޯމްޕްސް ބުނީ ބެންޒެމާ އަށް ލިބުނު އަނިޔާ އެހާ ސީރިއަސް ނުވި ނަމަވެސް ޔޫރޯގެ ކުރީކޮޅު އޭނާ ލައްވާ ކުޅުވަން ބޭނުންނުވާ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކަށް ނިންމީ ބެންޒެމާގެ އަނިޔާއިން އެއްކޮށް ރަނގަޅު ވަންދެން ބެހެއްޓުމަށް ކަމަށެވެ.

މި އަނިޔާއާއި ގުޅިގެން ބެންޒެމާ ދަނީ ފްރާންސް ގައުމީ ޓީމުގެ މެޑިކަލް ޓީމާއެކު ގިނަ ޓެސްޓުތަކެއް ހަދަމުންނެވެ. އަދި ލިބުނު އަނިޔާއާއި ގުޅޭ އެހެނިހެން ކަންކަން ބަލަމުންނެވެ.

ބަލްގޭރިޔާ އާއި ވާދަކުރި މި މެޗު ފުރާންސް ކާމިޔާާބުކޮށްފައިވވަނީ 3-0 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. މި މެޗުގައި ފްރާންސް ޖެހި ތިން ލަނޑުގެ ތެރެއިން ދެ ލަނޑު ޖެހީ އަނިޔާވެގެން ފޭބި ބެންޒެމާގެ ބަދަލުގައި ކުޅެން އެރި ޖިރޫޑް އެެވެ. އެ ޓީމުގެ އަނެއް ލަނޑު ކާމިޔާބުކުރީ ގްރިޒްމަން އެވެ.

ޔޫރޯގައި ފުރާންސް ހިމެނެނީ ވަރުގަދަ ގްރޫޕެއްގައެވެ. ގްރޫޕް އެފް ގައި ފްރާންސް އާއެކު ހިމެނޭ ޓީމުތަކަކީ އެންމެފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ޕޯޗުގަލް އާއި ޖަރުމަނުގެ އިތުރުން ހަންގޭރީ އެެވެ.

އަންނަ އަންގާރަ ދުވަހު ޔޫރޯގައި ފުރާންސް ކުޅޭ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ބައްދަލުކުރާނީ ޖަރުމަނާއެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު