ADS BY VOICE EURO COVERAGE

އިސްރާއީލް ކުޅުންތެރިއަކާ ޖާރޒީ ބަދަލުކުރުމުން ރޮނާލްޑޯ ހޫނުފެނަށް

- 1 week ago 0 - މުހައްމަދު ޝާން

ޔޫރޯ ފެށުމުގެ ކުރިން އިސްރާއީލް އާއި ދެކޮޅަށް އެންމެފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ޕޯޗުގަލް ކުޅުނު އެކުވެރިކަމުގެ މެޗަށްފަހު އިސްރާއީލް ކުޅުންތެރިއަކާ ޖާރޒީ ބަދަލުކުރުމުން ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯއަށް ބޮޑެތި ފާޑުކިޔުންތަކެއް އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

މި މެޗު ޕޯޗުގަލް ކާމިިޔާބުކޮށްފައިވަނީ 4-0 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. މި މެޗުގައި ޕޯޗުގަލް ޖެހި ހަތަރު ލަނޑުގެ ތެރެއިން ރޮނާލްޑޯ ވެސް ލަނޑު ޖަހާފައިވެއެވެ.

މެޗަށްފަހު ގިނަބައެއްގެ ލޮލުގައި އަޅައިގަތީ އިސްރާއީލް ކުޅުންތެރިއަކު ރޮނާލްޑޯގެ ކިބައިން ޖާރޒީ ބަދަލުކޮށްދިނުމަށް އެދުމުން އެކަން ކުރުމުންނެވެ.

ރޮނާލްޑޯ ވަނީ 2013 ވަނަ އަހަރު އިސްރާއީލް އާއި ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗަށްފަހު އިސްރާއީލް ކުޅުންތެރިން ޖާރޒީ ބަދަލުކުރަން އެދުމުން އެކަން ނުކޮށްފައެވެ. އެއީ ފަލަސްޠީނު ރައްޔިތުންނާއެކު ރޮނާލްޑޯ ހުރިކަން ހާމަވެގެންދިޔަ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި އޭރު ގިނަބަޔަކު ސިފަކުރިއެވެ.

ޚާއްޞަކޮށް ރޮނާލްޑޯއަށް ސަޕޯޓުކުރާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ސަޕޯޓަރުންވެސް އޭނާ ދިފާޢުކޮށް މިވީހާ ދުވަހު ވާހަކަދެއްކީ އެއީ މުސްލިމުންގެ ޙައްޤުތަކަށް އިޙުތިރާމުކުރާ ކުޅުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

ފަލަސްޠީނާއި އިސްރާއިލްގެ މަޝްރަހު ހޫނުވި ދުވަސްވަރަކާއި ދިމާކޮށް ރޮނާލްޑޯގެ މި ޢަމަލުން އޭނައަށް ސަޕޯޓުކުރާ ގިނަ އަދަދެއްގެ މުސްލިމް ސަޕޯޓަރުން ވަނީ އެ ސަޕޯޓު އަނބުރާ ގެނައިކަން ހާމަކޮށްފައެވެ. އަދި ރޮނާލްޑޯގެ މި އަމަލު ކުށްވެރިކުރާ ކަމަށްވެސް އެ ސަޕޯޓަރުން ބުނެއެވެ.

5%

88%

5%

ADS BY BANK OF MALDIVES
0 ކޮމެންޓް
ADS BY COCA COLA

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު