ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

އދ.ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތު ދިވެއްސަކަށް ލިބުމުން މަރުޙަބާކިޔަންޖެހޭ: މެންބަރު ޠާރިގު

- 1 week ago 0 - ރިމާހް

އދ.ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތު ދިވެއްސަކަށް ލިބުމަކީ މަރުޙަބާކިޔަންޖެހޭ ފަދަ ކަމެއްކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިގު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

އދ.ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ 76 ވަނަ ސެޝަންގެ ރިޔާސަތަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކެނޑިޑޭޓް ފޮރިން މިނިސްޓަރ ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު ވަނީ ވަރަށް ބޮޑު އަޣުލަބިއްޔަތަކާއެކު ހޮވިފައެވެ. ނަމަވެސް މިކަމުގައި އާންމުންގެ ޚިޔާލު ދެކަފިވެފައިވާއިރު، މިއީ މި ހާލަތަށް ބަލާއިރު މާލީ އިސްރާފެއްގެ ގޮތުގައިވެސް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ދަނީ ސިފަކުރަމުންނެވެ.

މިފަދަ މޭރުމަކުން ޓްވީޓްކުރައްވަމުން ކުރީގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ ދުންޔާ މައުމޫންވެސް ވަނީ އެ ގޮނޑި ކާމިޔާބުކުރުމަށް ރާއްޖެއިން ކުރި ކެމްޕެއިނަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގައި ބޮޑު އަދަދެއް ކަނޑައެޅިފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

މި ޓްވީޓަށް ރައްދުދެއްވަމުން މެންބަރު ޠާރިގު ވިދާޅުވީ ރިވެތި ގޮތަކީ ކިތަންމެ ވާދަވެރި ކަމެއް އޮތަސް މަރުޙަބާކިޔުންކަމަށާއި، އެއީ އދ. ރިޔާސަތު ދިވެއްސަކަށް ލިބުނީތީކަމަށެވެ. އަދި އެއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނަމަށްޓަކައިކަމަށްވެސް އެބޭފުޅާ ވިދާޅުވިއެވެ.

"ކުޅިވަރުން އަޅުގަނޑަށް ދަސްވި އެއް ފިލާވަޅަކީ އެއީއެވެ." މީގެ ކުރިން ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާގައި ވިދާލި ތަރިއެއްކަމަށްވާ ޠާރިޤު ވިދާޅުވިއެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY BANK OF MALDIVES
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު