ADS BY PIZZA KITCHEN

ފިލިޕީންސް އާއި އެއްވަރުގެ ރާއްޖެއަށް ޕްލޭއޮފުން ފުރުޞަތު

- 1 month ago 1 - މުހައްމަދު ޝާން

ފީފާ ވޯލްޑްކަޕް އަދި އޭޝިއަން ކަޕުގެ ޖޮއިންޓް ކޮލިފިކޭޝަނުގައި ގްރޫޕްސްޓޭޖުގެ ފަހު މެޗުގައި ފިލިޕީންސް އާއި އެއްވަރުވެ އޭޝިއަން ކަޕަށް ކޮލިފައިވާން ރާއްޖެ ޕްލޭއޮފުން ފުރުޞަތު ހޯދައިފިއެވެ.

ADS BY OOREDOO

ޕްލޭއޮފް ބުރުގައި ރާއްޖެއިން ބައްދަލުކުރަން ޖެހޭނީ ކޮލިފައިންގައި ވާދަކުރި ގްރޫޕްތަކުގެ ތެރެއިން ދަށް ނަތީޖާ ނެރުނު ޓީމަކާއެވެ. ރާއްޖެ ގްރޫޕުން އެއްވަނަ ހޯދައި އޭޝިއަން ކަޕުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުން ޖާގަ ހޯދާފައިވަނީ ސީރިއާ އެވެ. ދެވަނައިގައި އޮތީ ޗައިނާއެވެ.

މި ނަތީޖާއާއެކު ރާއްޖެ ގްރޫޕްސްޓޭޖު ނިންމާލީ ކުޅުނު ހުރިހާ މެޗެއްގެ ތެރެއިން ލިބުނު ޖުމްލަ 7 ޕޮއިންޓާއެކު އެވެ. އެއީ ގުއާމް އަތުން ދެ ލެގުން ލިބުނު ޖުމްލަ ހަ ޕޮއިންޓާއި ފިލިޕީންސް އަތުން އެއްވަރުވެގެން ލިބުނު ޕޮއިންޓެވެ.

މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި ރާއްޖެއިން މޮޅު ކުޅުމެއް ކުޅެމުންދަނިކޮށް ފިލިޕީންސް އިން ވަނީ ލިބުނު ދަނޑިވަޅުގައި ލީޑު ނަގާފައެވެ. މި ލަނޑު މެޗުގެ 18 ވަނަ މިނެޓުގައި ކާމިޔާބުކުރީ އެންހެލް ޖިރަލްޑޯ އެވެ.

ފިލިޕީންސް އަށް މި ލީޑުގައި މާ ގިނައިރު ހިފަހައްޓާ ނުލެވުނެވެ. މެޗުގެ 25 ވަނަ މިނެޓުގައި ޢަލީ ފާސިރު (ސެންޓޭ) ގެ ހުނަރުވެރި ކުޅުމާއެކު މެޗުގެ ނަތީޖާ ވަނީ އެއްވަރުކޮށްފައެވެ.

މިއީ ޤައުމީ ކޯޗުކަމާއި ކޫޕްމަން ހަވާލުވިފަހުން މިހާތަނަށް މެޗަކުން ބަލިނުވެ ނިންމާލި ފުރަތަމަ މެޗެވެ. ކޮލިފައިންގައި ރާއްޖެ މޮޅުވެފައިވަނީ ގުއާމް އާއި ދެކޮޅަށް ކުޅުނު ދެ ލެގު މެޗެވެ. ރާއްޖެ ހިމެނޭ ގްރޫޕުގެ އެއްވަނަ ހޯދީ ސީރިއާ އެވެ. ދެވަނައިގައި އޮތީ ޗައިނާ އެވެ. ކޮލިފައިންގެ ފަހު މެޗުގައި ބައްދަލުކުރާނީ މި ދެ ޓީމެވެ.

50%

25%

25%

ADS BY COCA COLA
1 ކޮމެންޓް

ސުރުޚީ ރަނގަޅުކޮށްލަން ފެނޭ. އެއްވަރުވުމުން ޕްލޭއޮފުން ފުރުސަތު ލިބުނީކީ ނޫން، މޮޅުނުވެވުމުން ގްރޫޕްސްޓޭޖުން ޖާގަނުލިބި ޕްލޭއޮފް ކުޅެން ޖެހުނީ.

ހަބަރު