ADS BY PIZZA KITCHEN

މެސީގެ މުސާރަ ހަމަކުރަން ބާސާއިން ކުޅުންތެރިން ވިއްކަނީ

- 3 weeks ago 0 - މުހައްމަދު ޝާން

ބާސެލޯނާއާއެކު އާ އެއްބަސްވުމުގައި މެސީ ސޮއިކުރާއިރު އޭނާއަށް އެކަށީގެންވާ މުސާރަައެއް ދިނުމަށް އެ ކުލަބުގެ މުހިންމު ބައެއް ކުޅުންތެރިން ވިއްކާލަން ނިންމައިފިއެވެ.

ADS BY VOICE

މާލީ ބޮޑު އަނދަވަޅެއްގައި އޮތް ބާސެލޯނާއިން މެސީއާއި އެކު އާ އެއްބަސްވުމެއް ސޮއިކުރަން ތައްޔާރުވާއިރު މިހާރު އޭނާއަކީ ފްރީ އޭޖެންޓެކެވެ. މެސީއާއެކު ބާސާ ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން ޖޫން 30 ގައި ވަނީ ހަމަވެފައެވެ.

ބާސާގެ އާ އެއްބަސްވުމާއި ގުޅޭގޮތުން މެސީގެ ހިލަމެއް އަދި ނުވާއިރު، ރިޕޯޓުތައް ބުނާގޮތުން ކޮޕަ އެމެރިކާ ނިމުމަށްފަހު މެސީ އާ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރާނެ އެވެ. އޭގެކުރިން ބާސާއިން މަސައްކަތްކުރަނީ މާލީގޮތުން މެސީއަށް މުސާރަދެވި، އަދި ކުލަބު ހަމަޔަކަށް އަޅުވަން އިތުރު ޚަރަދުތައް ކުޑަކުރުމަށެވެ.

ބާސެލޯނާގެ އާ ރައީސް ލަޕޯޓާ މަޤާމާއި ހަވާލުވުމަށްފަހު އެންމެ ފުރަތަމަވެސް ވަޢުދުވީ މެސީ އެ ކުލަބުގައި ބަހައްޓާނެ ކަމުގައެވެ.

ބާސެލޯނާއިން ވަނީ ޒުވާން ދެ ކުޅުންތެރިން ކަމަށްވާ ޖޫނިއާ ފިރްޕޯ އާއި ޓްރިންކާއޯ ދޫކޮށްލާފައެވެ. މީގެތެރެއިން ޓްރިންކާއޯ ދޫކޮށްލީ އިނގިރޭސި ކުލަބް ވުލްވަހެމްޓަނަށް ލޯނު އުސޫލުންނެވެ. އަދި ފިރްޕޯ ޔުނައިޓެޑަށް ވިއްކާލީ 15 މިލިއަަނަށެވެ.

ޕިޔަނިޗް އާއި އުމްޓީޓީގެ އިތުރުން ދެން އެންމެ ބޮޑަށް ވިއްކާލާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ އެއް ކުޅުންތެރިއަކީ ފިލިޕް ކުޓީނިއޯ އެވެ. އޭނާ ވިއްކާލައިފިނަމަ ބާސާއަށް ބޮޑު ފައިދާއެއް ލިބިގެންދާނެ އެވެ. ވިއްކާލާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ އެހެން ކުޅުންތެރިންގެ ތެރޭގައި ގްރިޒްމަން އާއި ބްރައިތްވެއިޓް ފަދަ ކުޅުންތެރިން ހިމެނެއެވެ.

0%

0%

100%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު