ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އެމްޑީޕީން ވަކިކުރަން އެޕާޓީގެ ވޭމަންޑޫ ގޮފިން ގޮވާލައިފި

- 1 week ago 2 - ހަނާން ހުސައިން

އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އާއި އެޕާޓީގެ ޗެއާޕާސަން އެމްޑީޕީން ވަކިކުރަން އެޕާޓީގެ ވޭމަންޑޫ ގޮފިން ގޮވާލައިފިއެވެ.

ADS BY OOREDOO

ރައީސް ނަޝީދަށް ދެވުނު ހަމަލާއަށް ފަހު އެމްޑީޕީގެ އެތެރޭގައި ޚިޔާލު ތަފާތުން އުފެދި އެމްޑީޕީގެ އަސާސްތަކަށް ސަރުކާރުން އިޙްތިރާމް ކުރުމަށް ގޮވާލައި އެމްޑީޕީގެ އެކިއެކި ގޮފިތަކުން އަންނަނީ ބަޔާންތައް ނެރެމުންނެވެ.

މިއަދު އެމްޑީޕީގެ ތ. ވޭމަންޑޫ ގޮފިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ އެމްޑީޕީގެ ރައީސް ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ އިތުރުން އެ ޕާޓީގެ ޗެއާޕާސަން ޙަސަން ލަޠީފް އެމްޑީޕީއިން ވަކިކުރުމަށް ގޮވާލާކަމަށެވެ.

މިއަދު އެމްޑީޕީގެ ތ. ވޭމަންޑޫ ގޮފިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ އެމްޑީޕީގެ ރައީސް ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ އިތުރުން އެ ޕާޓީގެ ޗެއާޕާސަން ޙަސަން ލަޠީފް އެމްޑީޕީއިން ވަކިކުރުމަށް ގޮވާލާކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ އެމްޑީޕީގެ އަސާސީ ޤަވާއިދު ބުނާގޮތުން ޕާޓީގެ އެންމެ އިސްލީޑަރަކީ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ރައީސް ޞާލިޙް ދެވަނަ ދައުރެއް ބޭނުންވާ ކަމަށްވާނަމަވެސް ޕާޓީގެ އަސާސީ ޤަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޕްރައިމަރީ އަކާ ނުލާ މީގެ ކުރިން ރައީސް ނަޝީދަށް 2013ގައި ޓިކެޓުދިން އުސޫލުން ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙަށް ވެސް ޓިކެޓު ދިނުމަށް ގޮވާލާކަމަށް އެބަޔާނުގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ.އަދި އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމާ ގުޅިގެން ސަރުކާރާއި ދެކޮޅަށް ކޯލިޝަން ހަދަން

ގޮވާލި ޕާޓީގެ ރައީސް ނަޝީދާއި ޗެއާޕާސަން ހަސަން ލަތީފު، މީގެ ކުރިން ރީކޯ މޫސައާއި އަލްހާން ފަހުމީ ޕާޓީން ވަކިކުރި އުސޫލުން ވަކިކުރުމަށް ގޮވާލާ ކަމަށްވެސް އެމްޑީޕީ ވޭމަންޑޫ ގޮފިން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ.

100%

0%

0%

ADS BY BANK OF MALDIVES
2 ކޮމެންޓް

މަ ވަރަށް ތާއީދު.. ތިބަޔާން ހަމަ 100..

ޢަދި އިތުރުރަށްރަށުންވެސް ބަޔާންނެރޭނެ އިންސާނުން އުޅެންވާގޮތަކަށް އުޅޭނިއެއްނޫން ތި 2 ނިހުންނަކީ

ހަބަރު