ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

އޭއެފްސީ ކަޕަށް ތައްޔާރުވާ އީގަލްސް ޓީމަށް ދަގަނޑޭ ގުޅިއްޖެ

- 1 month ago 0 - މުހައްމަދު ޝާން

އޭއެފްސީ ކަޕުގެ ޕްލޭއޮފް މެޗުގައި ވާދަކުރާ ކުލަބް އީގަލްސްގެ ފަރިތަކުރުންތަކުގައި އަލީ އަޝްފާގު (ދަގަނޑޭ) ބައިވެރިވާން ފަށައިފިއެވެ.

އީގަލްސް އިތުރަށް ވަރުގަދަކުރުގެ ގޮތުން އެ ޓީމުން ވަނީ ދާދިފަހުން ތަޖުރިބާކާރު ފޯވާޑް އަލީ ފާސިރު (ސެންޓޭ) އާއި މުޙައްމަދު އާރިފް (ބަކާ) އާއި އިސްމާޢީލް އީސަ (މެސީ) ގެނެސްފައެވެ.

ކުލަބް ވަރުގަދަކުރަން ބައެއް ކުޅުންތެރިން ގެންނާނެކަމަށް މީގެކުރިންވެސް އެ ކުލަބުން ބުނެފައިވެއެވެ.

ރާއްޖޭގައި މި މުބާރާތް ބޭއްވުމުގެ ފުރުސަތު ލިބުނުކަން އޭއެފްސީން ހާމަކޮށްފައިވަނީ މިދިޔަ ހަފުތާގައެވެ. މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ އިތުރުން ގްރޫޕަށް ކޮލިފައިވާން ކުޅޭ ޕްލޭއޮފު މެޗުވެސް ރާއްޖޭގައި ކުޅުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީ ދީފައެވެ.

މުބާރާތުގެ ޕްލޭއޮފް މެޗު ކުޅޭނީ އަންނަ އޯގަސްޓް މަހުގެ 15 ގައެވެ. މި މެޗުގައި ބައްދަލުކުރާނީ އިންޑިއާގެ ބެންގަލޫރު އެފްސީ އާއި ރާއްޖޭގެ ކުލަބް އީގަލްސް އެވެ. ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ މެޗުތައް ކުޅޭނީ އަންނަ މަހުގެ 18، 21 އަދި 24 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި ހިމެނޭ ޓީމުތަކަކީ މާޒިޔާގެ އިތުރުން އިންޑިއާގެ މޯހަން ބަގާން އާއި ބަންގްލަދޭޝްގެ ބަޝުންދަރާ ކިންގްސްއެވެ. ދެން މި ގްރޫޕުގައި ހިމެނޭނީ ޕްލޭއޮފް މެޗުން މޮޅުވާ ޓީމެކެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY BANK OF MALDIVES
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު