ADS BY PIZZA KITCHEN

އޮލިމްޕިކްސް: މެޗުތަކުން ބަލިވި ނަމަވެސް ނަބާއަށް ބޮޑު ތަޖުރިބާއެއް

- 1 month ago 0 - މުހައްމަދު ޝާން

އޮލިމްޕިކްސް 2020 ގެ ބެޑްމިންޓަން އިވެންޓުގައި ވާދަކުރި ރާއްޖޭގެ ހަމައެކަނި އެތްލީޓަކީ ނަބާހާ އަބްދުލް ރައްޒާގް (ނަބާ) އެވެ. މިއީ މިފަދަ ބޮޑު މުބާރާތެއްގައި އޭނާގެ ފުރަތަމަ ތަޖުރިބާއެވެ.

މި ގޭމްސްގައި ނަބާ ބައްދަލުކުރަން ޖެހުނު ދެ ކުޅުންތެރިންނަކީ ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ ގޮތުގައި ބެލި ނަމަވެސް އަޅާ ނުކިޔޭނެ މޮޅު ހުނަރުވެރި ކުޅުންތެރިންނެވެ.

އޮލިމްޕިކްސް ގައި ނަބާހާ ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުގައި ބައްދަލުކުރީ ދުނިޔޭގެ ރޭންކިންގެ ނުވަ ވަނައިގައި އޮތް ޗައިނާގެ ހީ ބިންގްޖިއާއޯ އާއެވެ. އެ މެޗުން ނަބާހާ ބަލިވީ 21-6 އަދި 21-3 އިންނެވެ.

ދުނިޔޭގެ ރޭންކިންގެ 111 ވަނައިގައި އޮތް ސޮރާޔާ އާއި ދެކޮޅަށް ކުޅުނު ދެވަނަ މެޗު އޭނާ ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ ސީދާ ދެ ސެޓުންނެވެ. މެޗުގެ ސެޓުތައް އޭނާ ގެންދިޔައީ 21-14 އަދި 21-7 އިންނެވެ.

މިއީ ސޮރާޔާ އާއި ދެކޮޅަށް ނަބާހާ ކުޅުނު ދެވަނަ މެޗެވެ. މި ދެ ކުޅުންތެރިން އެންމެ ފުރަތަމަ ކުޅެފައިވަނީ 2019 ވަނަ އަހަރު ޕާކިސްތާނުގައި ބޭއްވި ޔޮނެކްސް ސަންރައިސް ޕާކިސްތާން އިންޓަނޭޝަނަލް ސީރީސްގައެވެ.

ރާއްޖޭގެ އަންހެން ބެޑްމިންޓަނުގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ބޮޑެތި ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދާފައިވާ ނަބާހާ ވަނީ ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދާފައެވެ. އޭނާއަކީ ބެޑްމިންޓަނުން އޮލިމްޕިކްސްގައި ވާދަކުރި ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ އަންހެން ކުޅުންތެރިޔާއެވެ. މި ފަހަރުގެ ގޭމްސް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ދިވެހި ދިދަ އުފުލާލުމުގެ ޝަރަފުވެސް ލިބުނީ ނަބާއަށެވެ.

ނަބާ ވަނީ ޔޮނެކްސް ސަންރައިސް ޕާކިސްތާން އިންޓަނޭޝަނަލް ސީރީސްގެ މިކްސް ޑަބަލްސް އިވެންޓުން ދެ ރަން މެޑަލް ހޯދާފައެވެ. އަދި އެ މުބާރާތުގެ އަންހެން ޑަބަލްސް ބައިން ނަބާ އާއި އޭނާގެ ކޮއްކޮ އައިމިނަތު ނަބީހާ ވަނީ ރަން މެޑަލް ހޯދާފައެވެ.

މީގެއިތުރުން އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް (އައިއޯއައިޖީ) އަންހެން ޑަބަލްސް ބައިން ނަބާ އާއި ނަބީ ވަނީ ރިހި މެޑަލް ހޯދާފައެވެ. މިއީ މި ގޭމްސްގެ ބެޑްމިންޓަނުން ރާއްޖެއަށް ލިބުނު އެންމެ ބޮޑު ކާމިޔާބީއެވެ.

100%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު