ADS BY VOICE

އިންޑިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރަށް ފާޑުކިޔައިގެން ސިޔާސީ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

- 1 year ago 0 - އަމްރު ރއ

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ޑިމޮކްރަސީކަމަށްބުނާ އިންޑިޔާގައި އެގައުމުގެ ބޮޑުވަޒީރާއި ދެކޮޅަށް އެއްޗެއް ބުނާ ކޮންމެ މީހަކު ހިފައި ހައްޔަރުކޮށް ޖަލަށްލާންފަށައިފިކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

ADS BY ORCHID

އަލްޖަޒީރާ ބުނާގޮތުގައި ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ ދެކުނުގެ ސިޓީއެއްކަމަށްވާ ޓެމިލް ނާޑޫއަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތަކާ ދިމާކޮށް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި މޯދީއަށް ފާޑުކިޔައި ފޮޓޯއެއް ލީ ޓެމިލްނާޑޫގެ ސިޔާސީ މީހަކު، ބީޖޭޕީން މައްސަލަޖެއްސުމުން ފުލުހުން ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ. އޭނާގެ ތަހުގީގު ނިމެންދެން ހުންނާނީ ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ.

މޯދީއާއި އޭނާގެ ހަރުކަށި ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ ޕާޓީ ބީޖޭޕީގެ އައިޑިއޮލޮޖީއަށް ފާޑުކިޔުމުން މިދިޔަ އަހަރުވެސް އެތައް ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވެއެވެ. މަނިއަޕޫރުގެ ޓީވީ ރިޕޯޓަރަކުވެސް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ފާޑުކިޔައިގެން ހައްޔަރުކޮށް ޖަލަށްލާފައިވެއެވެ. އެންމެ ފާހަގަކުރެވުނު އެއް ހާދިސާއަކީ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ޕޯސްޓެއް ކޮށްގެން އިދިކޮޅު ކޮންގްރެސް ޕާޓީގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ ޗީފް ހައްޔަރުކޮށް ޖަލަށް ލުމެވެ.

އަވަށްޓެރި ގައުމުތަކަށް ޑިމޮކްރަސީގެ ފިލާވަޅު ނަގައިދީ އިންޒާރުދީ ހަދަމުންދާ އިންޑިޔާގެ ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމާއި ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ވަރަށް ނުރައްކާ ހިސާބަކަށް ބީޖޭޕީގެ ވެރިކަމުގައި ގޮސްފައިވާކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު