ADS BY IAC

ވިލިމާލޭ ވެޓް ކްލިނިކް ހަފްތާއަކަށް ބަންދުކުރަނީ

- 10 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ވިލިމާލޭގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ ޖަނަވާރުންނަށް ޚިދުމަތްދޭ ކްލިނިކް މާދަމާއިން ފެށިގެން ހަފްތާއެއްގެ މުއްދަތަކަށް ވަގުތީ ގޮތުން ބަންދުކުރުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

ADS BY ADS BY MV REIZEN

ކްލިނިކް ހިންގާ ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އެތަން މިމަހުގެ 11 އިން ފެށިގެން 17 އަށް ބަންދުވާނެއެވެ.

އެތަނުގެ ހިދުމަތް ވަގުތީ ގޮތުން މެދުކެނޑެން ދިމާވި ސަބަބަކީ އެތަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ ޑޮކްޓަރު އާއިލީ ޒިންމާގެ ޗުއްޓީއެއްގައި ގައުމަށް ދާން ޖެހުމުން ކަމަށެވެ

ދެން އެ ކްލިނިކް އަލުން ހުޅުވޭނީ މިމަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހު ކަމަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

މި ވެޓް ކްލިނިކުން އައްސިކުރުމާއި، ހޭނެއްތުމާއި، ތަފާތު ބޭސްތަކާއި، އެފަދަ ޖަނަވާރަށް ބޭނުންވާ އޮޕަރޭޝަންތައް ކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ލިބެއެވެ. މި ކްލިނިކުން ވެޓެރިނަރީ ޚިދުމަތް ދެނީ ކޮންމެ ހޯމަ އަދި ބުރާސްފަތި ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 9 އިން މެންދުރުފަހު 2 އަށެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު