ADS BY ADS BY QIBLA HAJJ & UMRAH

ދީން ސިޔާސީ ހަތިޔާރަކަށް ހަދައި ވާހަކަ ދައްކަނީ އެންމެ ގިނައިން ރާވިއްކާ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން: ރައީސް ނަޝީދު

- 2 months ago 4 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ބަނގުރާ ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަށް ފެނިވަޑައި ނުގަންނަވާކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY ADS BY KALIMERA

އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ ރޭ ތޮއްޑޫގައި ބޭއްވި ޖަލްސާއެއްގައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅަކާއި ގުޅިގެން ބޮޑެތި ފާޑުކިޔުންތަކެއް ކުރިމަތިވެފައިވަނިކޮށެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ބަނގުރާ ވިއްކަން ހުއްދަ ދޭކަށް އެމަނިކުފާނަށް ފެނިވަޑައި ނުގަންނަވާ ކަމަށާއި އެފަދަ ވާހަކައެއް ނުދައްކަވާކަމަށެވެ.

"ހިތާމައަކީ ދީން ސިޔާސީ ހަތިޔާރެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކޮށް، މި ވާހަކަ މިގޮތަށް ފަތުރަނީ ރާއްޖޭގައި އެންމެ ގިނައިން ރާ ވިއްކާ ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެންކަން"، ރައީސް ނަޝީދު އިތުރަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ތޮއްޑޫގައި ރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ "ބައެއް ހަޤީގަތްތަކެއް ހުރޭ ދުނިޔޭގައި، އެންމެ ގިނައިން ދުނިޔޭގައި ވިކޭ އެއްޗަކީ ސެންޓް. ދެން އެންމެ ގިނައިން ދުނިޔޭގައި ވިކޭ އެއްޗަކީ ޗޮކްލެޓާއި، ރަލާއި، ސިނގިރެޓް. އަޅުގަނޑުމެނަށް އެނގޭ މިއެއްޗެހިން ވިޔަފާރި ކުރީމާ އިންތިހާއަށް ފައިދާ ބޮޑުވާކަން، މުއްސަނދިވާކަން"، މިފަދައިންނެވެ.

100%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
4 ކޮމެންޓް

ކަންތައް ބޮޑުވެ ގޯސްވެ އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ހިޔަނި އެޅެންފެށީމާ އަވަހަށް އަނެއްއަތައް އަނބުރައިލީ އުތަ! ބަލަގަ ކަލޭ ކޮންމެވައްތަރެއް ޖެއްސިއަސްވެސް ކަލޭވާނީ ހަމަ ކަލެއަށް! އަލަގަހަކުން ކެޔޮނިރެއް ނުފަޅާނެ! (ވަމަކަރޫ ވަމަކަރަﷲ ވަﷲ ޚައިރުލްމާކިރީން)

" ޢެންމެ ގިނައިން ރާވިއްކާ މީހުން " ވިޔަފާރީގެ ނަފާ ހޯދަން ، އެނޫންް ގޮތެއް ނެތުމުން .. އަދި އެގޮތުން އެހާ ފައިދާވާނެކަން .. "އޭ ބުރޯ" މޮޔަވާހަކަ ނުދައްކަބަ.. ޕިސް ޕިސް ، މާދަން ބުނާތި " އައި ޑިޑިންޓް މީން އޭ "

ދީނަށްވުރެން މައްޗެއްނުވާނެ ޑިމޮކްރަސީވެސް ، ސިޔާސީ ކަމެއްވެސް ، ކަލޭ އެއްޗެކޭ ކީމަ އިނގޭ މަވެސް މިކިޔާލީ ، ބުނަން ؟ މީހުން ގުބޯ ހައްދަން ފާޑުފާޑުގެ ހަރުބަސްތައް ، ހުޅަނގު ބުނެގެން ކިޔާނެކަމެއްނެތް .. ! މަ އެއަށްވުރެން ބޯހަރު ، ..

ހަބަރު