އިންޑިއާ ރުޕީސްގެ އަގު ދުވަހަކުވެސް ނުދާހާ ދަށަށް ގޮއްސި

- 1 year ago 0 - އަމީން

މިއަދު 1 ޑޮލަރަށް 74.02 ރުޕީސް ލިބެން ހުރިއިރު މިއީ އިންޑިއާ ރުޕީސްގެ އަގު ދުވަހަކުވެސް ނުދާހާ ދަށަށް ދިޔަ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

ADS BY ADS BY MV REIZEN

ކަމާބެހޭ މާހިރުން ލަފާކުރާ ގޮތުގައި ރުޕީސްގެ އަގު މިހާ ބޮޑުތަނުން ވެއްޓިފައިވަނީ އިންޑިއާ އަކީ އިމްޕޯޓް ކުރާ ތަލައް ވަރަށް ބޮޑަށް ބަރޯސާވެފައި އޮންނަ ގައުމަކަށް ވެފައި ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ތެލުގެ އަގުތަކަށް އައިސްގެން އުޅޭ ނޭދެވޭ ބަދަލު ތަކާހެދިއެވެ.

ރުޕީސްގެ އަގު ވެއްޓުމާއި ގުޅިގެން އިންޑިއާގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި މައްޗައް އަރާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ.     

0%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު