ADS BY IAC

"ޗަޕާކު"ގައި ދީޕިކާ ފެނިލުން އާންމުކޮށްފި

- 8 months ago 0 - ފާތިމަތް ޝިމްނާ

"ޗަޕާކު"ގައި ދީޕިކާގެ ފެނިލުން އާންމުކޮށްފިއެވެ.

ADS BY ADS BY MV REIZEN

އެސިޑް ހަމާލާއެއްގެ ސަބަބުން ދިިރިއުޅުން ބަދަލުކޮށްލި ލަކްޝްމީ އަގަރްވާލްގެ ދިރިއުޅުމުގެ މައްޗަށް އުފައްދާ ފިލްމުގައި ދީޕިކާ ފެނިގެންދާ ގޮތް މިވަނީ އާންމުކޮށްފައެވެ. އެ ފޮޓޯ އާންމުކޮށްފައިވަނީ ދީޕިކާއެވެ.

މެގްނާ ގުލްޒާރު އުފައްދާ މިފިލްމުގައި ދީޕިކާ ގެނިގެންދާ ގޮތް އާންމުކޮށްފައިވާއިރު އެ ފޮޓޯގައި ވަނީ ދީޕިކާ ކަން ދެނެގަންނަން އުދަގޫކަމަށް ފޮޓޯއަށް ބަލާފައިވާ ގިނަ މީހުން ބުނެފައިވެއެވެ.

އެގޮތުން ދީޕިކާގެ މޭކަޕް ވަރަށް މޮޅު ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ބުނެފައިވައެވެ.

އެ ފިލްމުގެ ޝޫޓިން މިއަދު ފެށުމަށް ނިންމާފައިވާއިރު އެ ފިލްމު ރިލީޒްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަންނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހުގެ ދިހަވަނަ ދުވަހުގައެވެ.

ދީޕިކާ އެ ފޮޓޯ އާންމުކުރުމާއި ބޮލީވުޑުގެ ގިނަ ތަރިންތަކެއްވެސް އޭނާ އަށް ތައުރީފުކޮށްފައިވެއެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު