ADS BY ADS BY QIBLA HAJJ & UMRAH

ފޯރިގަދަ ވެމްކޯ ކްލިކް ކޮލެޖް ކަޕް ނިންމާލައިފި

- 3 months ago 0 - ފާތިމަތް ޝިމްނާ

ފޯރިގަދަ ވެމްކޯ ކްލިކް ކޮލެޖް ކަޕް މިއަދު ނިންމާލައިފިއެވެ. .

ADS BY ADS BY KALIMERA

މުޅިއެކު އަށްޓީމު ކުޅުނު މި މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ޓީމްތަކުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާފައިވަނީ ޓީމް މުޑިކާޑުއެވެ. އަދި އަންހެން ޓީމްތަކުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާފައިވަނީ ޓީމް ޕްރޯ ސްޕޯރޓްސް ކްލަބް ގާލްސްއެވެ.

އެގޮތުން ޓީމް މުޑިކަޑު ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާފައިވަނީ ޓީމް ވީ ޑެމް ބޯއިސްއާއި ބައްދަލުކޮށް އެކެއް ތިނެއްގެ ނަތީޖާއިން މެޗް ކާމިޔާބުކޮށްގެންނެވެ.

އެޗްގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކަށް ހޮވިފައިވަނީ ޓީމް މުޑިކާޑުގެ ހުސައިން އަހުޝަމްއެވެ. ޓީމް ޕްރޯ ސްޕޯރޓްސް ކްލަބް ގާލްސް މުބާރާތް ކަމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ ޓީމް ވާނުވާއާއި ބައްދަލުކޮށް އެކެއް ހަތަރަކުން މެޗް ކާމިޔާބުކޮށްގެންނެވެ. މި މެޗްގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކަށް ހޮވިފައިވަނީ ޓީމް ޕްރޯ ސްޕޯރޓްސް ކްލަބް ގާލްސްގެ އީމާ އަހުމަދުއެވެ.

މިމުބާރާތުގެ ރަނަރއަޕް ޓީމަކަށް ހޮވިފައިވަނީ ޓީމް ވީ ޑެމް ބޯއިސް އަދި ޓީމް ވާނުވާއެވެ.

މިމުބާރާތުގެ ޖުމްލަ އަށްޓީމް ބައިވެރިވެފައިވާއިރު މި މުބާރާތަކީ ކްލިކް ކޮލެޖްގެ ކޮންމެ ސެމިސްޓާއެއްގައި ބާއްވާ މުބާރާތެކެވެ.

100%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު