ADS BY VOICE

ޣައްޒާ އަށް ހަމަލާ ދިނުމަކީ އިސްރާއީލުގެ ހައްގެއް: އެމެރިކާ

- 1 year ago 1 - ޝަފްރާޒް އހ

އަމިއްލަ ދިފާއުގައި އިސްރާއީލުން  ޣައްޒާއަށް ހަމަލާ ދިނުމަކީ އިސްރާއީލަށް ލިބިގެންވާ ހައްގެއް ކަމަށް، އިސްރާއީލުގެ ޒަާންވީ އެކުވެރިޔާ އެމެރިކާއިން ބުނެފިއެވެ.

ADS BY GOPRIME

އެމެރިކާއިން މިހެން ބުނެފައިމިވަނީ އިސްރާއީލުގެ އުދުވާނީ ސިފައިން ޣައްޒާގެ އެކި ހިސާބުތަކަށް އިއްޔެ އާއި ރޭ ދެމުންދާ ވަރުގަދަ ވައިގެ ހަމަލާތަކުގައި މާބަނޑު އަންހެނަކާއި އޭނާގެ 14 މަހުގެ ތުއްތު ދަރިފުޅު ހިމެނޭހެން 9 މީހަކު ޝަހީދުވެފައިވަނޮކޮށް އެގައުމުގެ ސްޓޭޓް ޑިޕާޓްމެންޓް އިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައެވެ.

އެމެރިކާއިން ނެރުނު ބަޔާނުގައި އިސްރާއީލަށް އަމާޒުވަމުން ދާ ހަމަލާތަށް ވަނީ ކުއްވެރިކޮށް މި ހަމަލާތަކުގެ ޒިންމާ ހަމާސް ހަމާއަތުގެ ބޮލުގައި އަޅުވާފައެވެ.

އިސްރާއީލުގެ ވަރުގަދަ ހަމަލާތައް އިއްޔެ އާއީ ރޭ އައިސްފައި މިވަނީ ޣައްޒާގައި ވެރިކަންކުރާ ހަމާސް އާއި އިސްލާމިކް ޖިހާދު ގުޅިގެން ދެކުނު އިސްރާއީލުގެ އަވަށްތަކަށް 300 އަށް ވުރެން ގިނަ ރޮކެޓް ފޮނުވާލުމާ ގުޅިގެންނެވެ.

ޢައްޒާ އިން ވަނީ ރޭ ފަތިހު އިސްރާއީލަށް ވަރުގަދަ ރައްދު ހަމަލާތަކެއް ދީފައެވެ. މި ރޮކެޓް ހަމަލާގެ ސަބަބުން އިސްރާއީލުގެ އެކަކު މަރުވެ 13 މީހުން ޒަހަމްވެފައި ވެއެވެ.

ގާތްގަނޑަކަށް އެއް މަސްދުވަހަށް ދެމިގެން ދިޔަ ހަމަލާ ބަދަލު ކުރުން ހުއްޓާލުމުގެ އެއްބަސްވުން ނިމުމަކަށް އާއީ އިސްރާއީލު ސިފައިން ހުކުރު ދުވަހު ބަޑިޖަހައި އިސްރާއީލާ ދެކޮޅަށް މުޒާހަރާކުރަމުން ދިޔަ ފަލަސްތީނުގެ 2 ޒުވާނަކު ޝަހީދުކޮށްލުމުންނެވެ. އޭގެ ރައްދުގައި އިސްލާމިކް ޖިހާދުގެ ހަނގުރާމަވެރިން ވަނީ ސަރަހައްދީ ރޮނގު ހުރަސްކޮށް ބަޑިޖަހައި އިސްރާއީލު ސިފައިންގެ ދެ މީހުން މަރާލާފައެވެ.

ބަޑީގެ ހަމަލާތަކަށް ފަހު އިސްރާއީލުގެ ވައިގެ ހަމަލާއެއްގައި ހަމާސްގެ ދެ ހަނގުރާމަވެރިން ޝަހީދުވިއެވެ. ދެކުނު އިސްރާއީލަށް ރޮކެޓް ހަމަލާ ފޮނުވާލީ އިސްރާއީލުން ދިން ވައިގެ ހަމަލާގެ ރައްދުގައެވެ.

0%

100%

0%

1 ކޮމެންޓް

ހަބަރު