އަންހެނުން ފަޅާއަރުވާލީ ގޫގުލް މެޕެސް

- 1 year ago 0 - އަމީން

ޕެރޫގެ ލީމާއަށް ނިސްބަތްވާ ފިރިހެނަކު އޭނާގެ އަންހެނުން އެހެން ފިރިހެނަކާއެކު ގައިގޯޅިވާ މަންޒަރު ގޫގުލް މެޕްސްއިން ފެނުމުން ވަރިކޮށްފިއެވެ.

ADS BY ADS BY MV REIZEN

މި ފިރިހެން މީހާއަށް އޭނާގެ އަންހެނުންގެ މި ޕޮޓޯތައް ފެނިފައިވަނީ ޕެރޫގެ ވެރިރަށް ލީމާގެ މަޝްހޫރު ބުރިޖް އަކަށް ދިޔުމުގެ މިސްރާބުތައް ގޫގުލް މެޕްސް މެދުވެރިކޮށް ހޯދަމުން ދަނިކޮށެވެ.

މި މަންޒަރުތައް ފެނުމާއެކު އޭނާގެ އަންހެނުންނާއި ކުރިމަތިލުމުން އޭނާގެ އަންހެނުން ވަނީ އެ ފޮޓޯއިން ފެންނަނީ އޭނާކަމަށް އެއްބަސްވެ ކައިވެނީގެ ބޭރުން ފޮޓޯއިން ފެންނަ މީހާއާއެކީ ގުޅުންތަކެއް ހިންގިކަމަށްވެސް އެއްބަސްވެފައެވެ.

360-ޑިގްރީ ކެމެރާތައް ބޭނުން ކޮށްގެން ނަގާފައިވާ ގައުމުތަކުގެ މީހުންނާއި، މަގުތަކާއި، އަދި، އުޅަނދުފަހަރުތަކުގެ ފޮޓޯތައް ގޫގުލް މެޕްސްގައި ވަނީ ބޭނުން ކޮށްފައެވެ. 

0%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު