ADS BY VOICE

މޯދީ ސަރުކާރުން ކަޝްމީރުގެ ދެ މުސްލިމުން ޝަހީދުކޮށްލައިފި

- 11 months ago 0 - އިނާޒް މޫސާ

އިންޑިއާގެ އަސްކަރީ އިސްތިއުމާރުގެ ދަށުގައި އޮންނަ ކަޝްމީރުގައި އިންޑިއާ ސިފައިން މުސްލިމު ދެ ޒުވާނަކު ޝަހީދު ކޮށްލައިފިއެވެ.

ADS BY GOPRIME

މޯދީގެ ސަރުކާރުން ކަޝްމީރުގެ ޝޮޕިއާން ޑިސްޓްރިކްޓްގައި ހިނގަމުންދާ އުދުވާނުގައު މިދިޔަ ހަފްތާގައިވެސް 12 މުސްލިމުން ވަނީ ޝާހީދުކޮށްލާފައެވެ. އަދި 90 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ވަނީ ޒަހަމްކޮށްލާފައެވެ.

އިއްޔެ ޝަހީދު ކޮށްލި ދެ ޒުވާނުންވެސް ޝަހީދު ކޯށްފައި ވަނީ އިންޑިއާ ސިފައިން ބަޑި ޖަހައިއެވެ. މިދިޔަ ހަފްތާގައި ހިންގަން ފެށި މި އުދުވާންތައް ފެށުނީ ރޯދަ މަހު އިންޑިއާ ސިފައިން ކުރިން އެންގުމަކައި ނުލައި މުސްލިމުންގެ ގެތަކަށްވަދެ އަންހެނުންނާއި ކުޑަ ކުދިންނަށް ޖެއްސުން ކުރާތީ އެކަމާއި ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން އެއްވުމެއް ބޭއްވުމުންނެވެ.

އެއް އެއްވުމުގައި ތިބި މީހުންނާއި ދިމާލަ އިންޑިއާ ސިފައިން ބަޑި ޖެހިއެވެ. ފުރަތަމަ ދުވަހު 5 މުސްލިމުން ޝަހީދު ވި އިރު އިތުރު އެތައް ބަޔަކަށް ވަނީ ބޮޑެތި އަނިޔާތަކެއް ލިބިފައިއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި 2018 ވަނަ އަހަރު އިންޑިއާ ސިފައިން ދިން ހަމަލާތަކުގައި ޒަހަމްވެ ކޯމާ އެއްގައި އޮތުމަށްފަހު ރަނގަޅުވެގެން އައި މަހްރަން އަހްމަދު ވެސް ހިމެނެއެވެ.

އާރް.އެސް.އެސް ގެ ހިންދޫ ހަރުކަށިފިކުރުގެ މޯދީ ވެރިކަމާއި ހަވާލު ވުމަށްފަހު އިންޑިއާގެ ހުރިހާ ތަނެއްގައިވެސް މުސްލިމުން ދެކޮޅަށް ހަމަލާތައްވަނީ އިތުރު ވެފައިއެވެ.

ކަޝްމީރުގައި އިންޑިއާ ސިފައިން މުސްލިމުންނާއި ދެކޮޅަށް ހިންގާ ލާއިންސާނީ އަމަލުތަކާއި މާރާމޭރީތައް ދެނެގަތުމަށް އ.ދ މިދިޔަ މަހު އެކަމާއި ބެހޭ މައުލޫމާތައް އެދި އިންޑިއާ އަށް ވަނީ ހުށައަޅާފައިއެވެ. އެހެން ނަަވެސް އެ މައުލޫމާތު ދިނުމަށް އިންޑިއާއިން ވަނީ ދެކޮޅު ހަދައި ފައިއެވެ. އަދި އ.ދ މަންދޫބުން ކަޝްމީރަށް ދިއުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަށްވެސް އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ވަނީ ދެކޮޅު ހަދާފައިއެވެ.

އިންޑިއާގެ ހަބަރުތައް ބުނާ ގޮތުން 2018 ވަނަ އަހަރު ކަޝްމީރުގައި އެކަނިވެސް އިންޑއާއިން ވަނީ 355 މުސްލިމުން ޝަހީދު ކޮށްފައި އެވެ. މިއީ 2018 ވަނަ އަހަރު ފަލަސްތީނުގައި އިސްރާއީލުން ޝަހީދު ކޮށްލި މުސްލިމުންނަށް ވުރެ ވެސް ގިނަ އަދަދެކެވެ.

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު