ޑޭޓް ކުރުމަށްވުރެ ރަނގަޅީ ކައިވެނި ކުރުން: ޕްރިޔަންކާ

- 6 months ago 0 - އަމާލް މުހައްމަދު

ކައިވެނީގެ ހަޔާތަކީ ވަރަށް ތަފާތު ދިރިއުޅުމެއް ކަމަށް ބޮލީވުޑްގެ ތަރި ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ ބުނެފިއެވެ.

ADS BY CANDIDATE

ހޮލީވުޑްގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ނިކް ޖޯނަސްއާއި ޕްރިޔަންކާ ކައިވެނިކޮށްފައިވަނީ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅުގައެވެ. މީޑިއާއަކަށް ދިން އިންޓަރވިޔުއެއްގައި ޕްރިޔަންކާ ބުނީ ޑޭޓް ކުރުމާއި ކައިވެނި ކޮށްގެން އުޅުމަކީ މުޅިން ތަފާތު ދެ ކަމެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެކަން އެނގުނީ ކައިވެނި ކުރުމަށްފަހުގައި ކަމަށް ޕްރިޔަންކާ ބުންޏެވެ.

"ރަނގަޅު މީހަކާއި ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅޭނަމަ، ކައިވެނި ކުރުމަކީ އެންމެ އެދެވިގެނންވާ ގޮތް." ޕްރިޔަންކާ ބުންޏެވެ. އޭނާ ބުނީ ކައިވެނިކުރި ފަހުން ފިރިމީހާއި ނިކް މާ ރަނގަޅަށް ދަސްވެއްޖެ ކަމަށެވެ. އަދި ނިކް އަކީ ވަރަށް ރަނގަޅު، ހިތްހެޔޮ މީހެއް ކަމަށްވެސް ޕްރިޔަންކާ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ޕްރިޔަންކާއާއި ނިކް ކައިވެނި ކުރީ އެންގޭޖް ވިތާ 3 މަސް ފަހުން އެދެމީހުން ވަނީ ކައިވެނިކޮށްފައެވެ. ޕްރިޔަންކާއާއި ނިކްގެ އުމުރުގައި ބޮޑު ތަފާތެއް ހުންނާތީ، މީގެ ކުރިން އެދެމީހުންނަށް ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ ފާޑު ކިޔާފައެވެ. ޕްރިޔަންކާ އަކީ ނިކްއަށްވުރެ 10 އަހަރު ދޮށީ މީހެކެވެ.  

0%

0%

100%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު