ADS BY VOICE

ޔުނައިޓެޑުގެ ކުޅުންތެރިން ވިއްކަން މަޖުބޫރެއް ނުކުރެވޭނެ: ކޯޗް

- 10 months ago 1 - އަމީން

މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުގެ ކުޅުންތެރިން ވިއްކަން މަޖުބޫރު ނުކުރުވޭނެ ކަމަށައި ކުޅުންތެރިންގެ މާކެޓް ވެލިއުއަށްވުރެ އިތުރަށް ޔުނައިޓެޑުން ފައިސާ ހަރަދުކުރަން މަޖުބޫރު ނުކުރެވޭނެކަމަށް އެ ކްލަބުގެ ކޯޗް ޝޯލްޝާ ބުނެފިއެވެ. ޝޯލްޝާ މިހެން ބުނެފައިވަނީ ޕްރީ ސީޒަން ނިއުސް ކޮންފަރެންސްގައި ނޫސްވެރިންނައި މައުލޫމާތު ހިއްސާ ކުރަމުންނެވެ.

ADS BY ORCHID

ކުޅުންތެރިންނަށް ހަރަދު ކުރަން ޖެހޭނީ އެދެވޭ ރަނގަޅު އަގުތަކެއް ކަމަށް ކަމަށައި އެގޮތުން ޔުނައިޓެޑުގެ ސްކޮޑަށް ބެލާލިއަސް، ގިނަ އަދަދެއްގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިންތަކެއް ތިބިކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމާ ގާތަށް ގޮސްފައިވާ ކީޕަރު ޑިގެއާ އަދި ކްލަބައި ދެމެދު އައު އެއްބަސްވުމަކަށް އައުމަށް ވާހަކަތައް ދެކެވެމުންދާ ކަމަށައި ވާހަކަތައް ކުރިއަށް ދަނީ ވަރަށް 'ޕޮޒިޓިވް' ކޮށް ކަމަށްވެސް ޝޯލްޝާވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

ޔުނައިޓެޑް ދޫކޮށްލަން ބޭނުންވާ ކަމުގެ އަޑުތައް ފެތުރިފައިވާ ފްރާންސްއަށް ނިސްބަތްވާ އެ ކްލަބުގެ ސްޓާ މިޑްފީލްޑަރ ޕޯލް ޕޮގްބާއަށް އިޝާރާތް ކުރަމުން ޝޯލްޝާ ބުނީ އެއްވެސް ކުޅުންތެރިޔަކު ގަތުމަށް ހުށަހެޅުމެއް ލިބިފައިނުވާ ކަމުގައެވެ.

މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ޔުނައިޓެޑަށް ކުޅުނު އެންޑާ ހެރޭރާ، އެންޓޯނިއޯ ވެލެންސިއާ، އަދި ޖޭމްސް ވިލްސަން އެ ކްލަބުން ވަނީ ފްރީ އޭޖެންޓުންގެ ގޮތުގައި ދޫކޮށްލާފައެވެ. ކުރިއަށް އޮތް އައު ސީޒަނަށް ސްކޮޑް ވަރުގަދަ ކުރުމަށްޓަކައި މިހާތަނަށް އެ ކްލަބަށް ގެންދެވިފައިވަނީ ސްވޯންސީއަށް ކުޅުނު ޑެނިއެލް ޖޭމްސް އަދި ކްރިސްޓަލް ޕެލަސްގެ ވެން ބިސާކާއެވެ.

0%

0%

0%

1 ކޮމެންޓް

ތީ ޕަޕެޓެއް. މޮރީނިއޯ ވަރެއް ނުވާނެ!

ހަބަރު