ADS BY IAC

ރައީސް ޔާމީންގެ ދިފާއީ ހެއްކަކަށް އަޒީމާ އާދަމް

- 4 months ago 9 - ރިމާހް އިސާ

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްޗަށް އުފުލިފައިވާ މަނީ ލޯންޑްރިންގްގެ ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުމުގައި އެމަނިކުފާނުގެ ފަރާތުން ޝަފަޢީ ދިފާއީ ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި އަޒީމާ އާދަމް ހުށައަޅުއްްވައިފިއެެވެ.

ADS BY ADS BY MV REIZEN

އެމަނިކުފާނުގެ ފަރާތުން ދިފާއީ ހެކިންގެ ގޮތުގައި އެމްއެމްއޭގެ ކުރީގެ ގަވަރނަރ އަދި ދެ ކިތާބީ ހެކީގެ ގޮތުގައި އަލްޖަޒީރާގެ ސްޓީލިންގް ޕެރެޑައިސް ޑޮކިއުމެންޓްރީއާއި ގުޅިގެން ނެރުނު އެމްއެމްއޭގެ ނޫސްބަޔާނަކާއި، އެސްއޯއެފުން އެމްެއެމްޕީއާރްސީއަށް ފައިސާ ދޭންޖެހޭ ސިވިލް ކޯޓުގެ ހުކުމެއް ވަނީ ހުށައަޅައިފައެވެ.

މިއަދުގެ އަޑުއެހުމުގައި ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވި ރައީސް ޔާމީންގެ ވަކީލު އަލްއުސްތާޛު އަލީ ޝާހު ވަނީ ހެއްކަށް ނުފޫޒު ފޯރާފާނެކަމަށް ބުނެ، ދައުލަތުގެ ހެކިންނާއި ދިފާއީ ހެކިންގެ ހެކިބަަސް އެއްދުވަހެއްގައި ނެގުމަށް އެދިފައެވެ.

ނަމަވެސް މައްސަލަ ބައްލަވަމުން ގެންދެވި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސްގާޒީ އަހުމަދު ހައިލަމް ވަނީ އެކަން ކުރެވެން ނެތްކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
9 ކޮމެންޓް

ހައިކަލް ހެކިންނާ ދިފާއީ ހެކިންގެ ހެކިބަސް އެއްދުވަހެއްގަ ނުބާައްވަން އެއުޅެނީ ނުފޫޒް ފޯރުވަން ނޫން ދެން ކޮންކަމަކު

ޝަރީއަތަކީ އެތެރެ ފުށަށް ކުރެވޭ އެއްޗެއް ނޫން މިއޮތީ ބޮޑު މަންޒަރު ފެނިފާ ދޮގުހަދާ މަކަރު ހަދާ އޮޅުވާލުމަކީ އިސްލާމީޝަރީއަތެއް ކުރެވޭނެ ގޮތެއް ނޫން.

ހަބަރު