އަންހެން ފަނޑިޔާރުން އައްޔަންކުރުމާއި އެއްކޮޅަށް ރައީސް މައުމޫން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި

- 4 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަގާމަށް ދެ އަންހެންބޭފުޅަކު އައްޔަންކުރުމާއި މެދު ޚިލާފު އުފެދިފައި ވަނިކޮށް، ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން އަބްދުލްޤައްޔޫމް އެކަމަށް ތާއިދު ކުރައްވައިފިއެވެ.

ADS BY CANDIDATE

ސުޕްރީމް ކޯޓަށް އަންހެން ފަނޑިޔާރުން އައްޔަންކުރުމަށް ތާއިދުކުރައްވާ ކަމަށް ރައީސް މައުމޫން ވިދާޅުވީ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައެވެ.

ރައީސް މައުމޫން ވިދާޅުވީ އަންހެނުން ފަނޑިޔާރުކަން ކުރުމަކީ އިސްލާމް ދީނުގައި ހުއްދަ ކަމެއް ކަމަށް ކުރީގެ އިލްމުވެރިންގެ ތެރެއިން އަލް-ތަބާރީ، އިބްނު ހަމްޒާ، ހަސަނުލް ބަސްރީ ފަދަ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަދި ޔޫސުފް އަލް-ޤަރަދާވީ، އަބްދުލް ކަރީމް ޒައިދާން، ސައީދް ރަމަޟާން ފަދަ މިހާރުގެ ގިނަ އިލްމުވެރިންވެސް ވިދާޅުވަނީ އެހެންކަމަށްވެސް ރައީސް މައުމޫން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ފާހަގަކޮށްލެވޭ ގޮތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުގައި ފަނޑިޔާރުކަން ކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެންމެ ފުރަތަމަ އަންހެނުންނަށް ދެވުނީ އެމަނިކުފާނުގެ ވެރިކަމުގެ ތެރެއިން 2007ވަނަ އަހަރުގައެވެ. އޭރު ސިވިލް ކޯޓުގެ ގާޒީކަމަށް އައްޔަންކުރެވުނު އަލްއުސްތާޛާ އައިޝާ ޝުޖޫންގެ ނަން ވަނީ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް އައްޔަންކުރުމަށް ފޮނުވާފައެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު