ADS BY VOICE

ޕީޕީއެމްގެ ކުރީގެ ލީޑަރޝިޕް ޖޭޕީއަށް ސޮއިކުރައްވައިފި

- 10 months ago 6 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ އިސް ސަފުގައި ހަރަކާތްތެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި، ކުރީގެ މަޖިލިސް މެންބަރުންތަކެއް ސަރުކާރު ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް ސޮއިކުރައްވައިފިއެވެ.

ADS BY GOPRIME

މި ބޭފުޅުން ޖޭޕީއަށް ސޮއިކުރައްވާފައިވަނީ މިރޭ އެޕާޓީގެ ހެޑްކުއާޓާޒް ކަމުގައިވާ ކުނޫޒުގައި އޮތް ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތުގެ ޖޭޕީގެ އިސްވެރިންނާއި ލީޑަރ ގާސިމް އިބްރާހިމް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

މިރޭ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއާއި ގުޅިވަޑައިގެންނެވީ ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެންބަރު އަހުމަދު ނިހާން ހުސައިން މަނިކު، ދާންދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެންބަރު އަހުމަދު އަސްއަދު، އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެންބަރު އިބްރާހިމް ފަލާހު، ކެލާ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެންބަރު އަލީ އާރިފެވެ.

މީގެ އިތުރުން ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަބްދުﷲ ޖިހާދާއި ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރ އަޒްލީން އަހުމަދުވެސް ވަނީ ޖޭޕީއާއި ގުޅިވަޑައިގަންނަވާފައެވެ

މި ހުރިހާ ބޭފުޅުންވެސް އިދިކޮޅުގެ ހަރަކާތްތަކުން ނުފެންނަތާ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވެފައިވާކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

ފޮޓޯ: ސަން

0%

0%

0%

6 ކޮމެންޓް

މަސްދަތުރު ކުރާަނީ ފެން ގިނަ ދިމާލަަަކަށެވެ. .

ދޮންކެޔޮ ފާވަނީ ދެނެއްނުއެއް ކެވޭނެ .

ހަބަރު