ADS BY IAC

ނާކާމިޔާބީން ޖައްވީ ރޭހުގައި އިންޑިޔާ ފަހަތަށް ނުޖެހޭނެ: އިސްރޯ

- 3 months ago 1 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ރޭ ދަންވަރުގެ ވަގުތެއްގައި އިންޑިޔާއިން ހަނދުގެ ދިރާސާތަކެއް ކުރުމަށް ފޮނުވި ޗަންދްރަޔާން2 ގެ ލޭންޑަރ ވިކްރަމްއާއި ގުޅުން ކެނޑުމުން އިންޑިޔާގެ ޖައްވީ މަސައްކަތްތަކަށް ބުރޫނާރާނެކަމަށް އެގައުމުގެ ޖައްވީ އިދާރާއިން ބުނެފިއެވެ.

ADS BY ADS BY MV REIZEN

އިންޑިޔަން ސްފޭސް ރިސާރޗް އޯގަނައިޒޭޝަން ނުވަތަ އިސްރޯގެ އިސްވެރިއެއްކަމުގައިވާ ޕީޖީ ދިވާކަރް ވިދާޅުވީ ވިކްރަމްއާއި ގުޅުން ކެނޑުނަސް އިންޑިޔާގެ ކުރިއަށް އޮތް ޖައްވީ މަަސައްކަތްތަކަށް އެއްވެސް ބުރުލެއް ނާރާނެކަމަށެވެ. އެގޮތުން އަންނަ އަހަރުގައި އިންޑިޔާއިން އިރަށް އުޅަނދެއް ފޮނުވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާކަން ދިވާކަރް ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ގަގަންޔާންގެ ނަމުގައި 2022ވަނަ އަހަރު ޖައްވަށް ތިން އިންސާނުން ފޮނުވުމަށްވެސް އިސްރޯއިން ދަނީ ތައްޔާރުވަމުންނެވެ.

ވިކްރަމް ލޭންޑަރާއި ގުޅުން ކެނޑިފައިވަނީ ހަނދުގެ ސަތަަހައާއި 2.4 ކިލޯމީޓަރު ދުރުންނެވެ. މި ލޭންޑަރާއި ގުޅުން ކެނޑުނު ސަބަބު ހޯދުމަށް އިސްރޯގެ ސައިންޓިސްޓުން ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

އިސްރޯއިން މައުލޫމާތު ދޭގޮތުގައި ވިކްރަމް ލޭންޑަރއާއި ގުޅުން ކެނޑުނަސް ޗަންދްރަޔާން 2 ގެ މިިޝަން ކުރިއަށްދާނެއެވެ. ސަބަބަކީ ހަނދުގެ ވަށައިގެން ދައުރުކުރަމުންދާ ސެޓެލައިޓުން ހަނދުގެ ފޮޓޯނަގައި ތަހުލީލު ކުރާނެތީއެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
1 ކޮމެންޓް

ސެލްފީ ނެގީ ކާކުބާ؟

ހަބަރު