ADS BY VOICE

ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގެ ނަން ބަދަލު ކުރަން އުޅޭ ކަމަށް އިދިކޮޅުން ތުހުމަތުކޮށްފި

- 8 months ago 1 - އަމާލް މުހައްމަދު

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި 25 ބުރިއަށް އެޅި ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގެ ނަން ބަދަލު ކުރަން ސަރުކާރުން އުޅޭ ކަމަށް އިދިކޮޅުން ބުނެފިއެވެ.

ADS BY ORCHID

ޕްރޮގްރެސިވް ކޮންގްރެސް ކޯލިޝަނުން މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޕީޕަލްސް ނޭޝަނަލް ކޮންގްރެސް(ޕީއެންސީ)ގެ ނައިބު ރައީސް އިބްރާހީމް ޝުޖާއު ސަރުކާރުން އުޅެނީ، ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލްގެ ނަން "އައިޖީއެމްއެޗް ނިއު ކޮމްޕްލެކްސް"އަށް ބަދަލު ކުރަން ކަމަށެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެން މިކަން އެންމެ ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރި ކުރަން. އަޅުގަނޑުމެން ސަރުކާރަށް ގޮވާލަން ތިބޭފުޅުން މިކަހަލަ ކަންކަން ނުކުރެއްވުމަށް." ޝުޖާއު ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ ކުރީގެ ސަރުކާރު ކިޔާފައިވާ ނަމެއް ބަދަލު ކުރުމަށްވުރެ ބޮޑަށް ރަނގަޅުވާނީ މި ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް، ސަރުކާރުގެ ފެންވަރު ދައްކާލުން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން، އެފަދަ ތަނެއް އަޅައި ރީތި ނަމެއް ކިޔުން މާ ރަނގަޅުވާނެ ކަމަށް ޝުޖާއު ވިދާޅުވިއެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެން، މި ވާހަކަ ދައްކަން މި ޖެހުނީ ސަރުކާރުގެ ފިނޑިކަމުން" ޝުޖާއު އިތުރަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ ޕީޕީއެމްއާއި ޕީއެންސީން ގުޅިގެން ކުރާ މަސައްކަތަކީ ވަރަށް ބަދަހި މަސައްކަތެއް ކަމަށާއ، އެމަސައްކަތަށް އެއްވެސް ހީނަރު ކަމެއް ނާންނާނެ ކަމަށެވެ.

އަދި މި ސަރުކާރު މިހާރު އޮތީ ޕެރެލައިޒްވެފައި ކަަމަށްވެސް ޝުޖާއު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ސިންގަޕޫރުގެ ޝެންހުއާ ކުންފުނިންޏާ ހަވާލުކޮށްގެން ކުރިއަށްދިޔަ އެ މަޝްރޫއަށް 143 މިލިއަން ޑޮލަރު ހަރަދުވިއެވެ. އެ ހޮސްޕިޓަލުގެ ގިނަ މަސައްކަތްތައް މިހާރު ނިމިފައިވާއިރު، އަދިވެސް އެތަން ރަސްމީކޮށް ހުޅުވާފައެއް ނުވެއެވެ. 

0%

0%

0%

1 ކޮމެންޓް

ދަރުމަޔައް ކުރީކޮން ކަމެށްތޯ އަސަވަބައްލަވާ ޓެކުސްފާސާ ނޫންތޯ ހަރަދަުކުރީ ދެންކޮބާތޯދަރުމަޔަކީ އޮޅުމެށްނުފިލި ކުރީހުސް.......

ހަބަރު