ADS BY VOICE

ލަންކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 16ވަނަ ދުވަހު ބާއްވަނީ

- 9 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ސްރީލަންކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު މިއަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 16ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

ADS BY GOPRIME

މިކަން އިއްޔެ އިއުލާންކުރައްވައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ލަންކާގެ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ޗެއަރމަން މަހިންދަ ދޭޝަޕްރިޔާ ވިދާޅުވީ މި އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ލިބޭނެކަމަށެވެ.

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ލަފާކުރާ ގޮތުގައި މިފަހަރުގެ އިންތިޚާބުގައި 18ވަރަކަށް ކެނޑިޑޭޓުން ވާދަކުރާނެއެވެ. މިއީ ސްރީލަންކާގެ ތާރީޚުގައި ރެކޯޑް އަދަދެކެވެ. 

މިފަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ދެ ބުރު އޮވެދާނެކަމަށް ލަންކާގެ ސިޔާސީ މައިދާން ދިރާސާކުރާ މުފައްކިރުން ލަފާކުރެއެވެ. ސަބަބަކީ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް އިންތިޚާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރުން ފަންސާސް އިންސައްތައަށްވުރެ މަތިން ނުލިބިދާނެތީއެވެ.

މި އިންތިޚާބުގައި މައިގަނޑު މައްސަލަތަކެއްގެ ދައްކާނެ ވާހަކަތަކެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވެނީ ކޮރަޕްޝަނާއި، ގައުމީ ސަލާމަތާއި އިގްތިސާދުގެ ވާހަކައެވެ. 

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު