ADS BY PIZZA KITCHEN

ފީފާ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ އެވޯޑް މެސީއަށް

- 1 year ago 0 - އަމީން

ފީފާ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ އެވޯޑް ބާސެލޯނާ އަދި އާޖެންޓީނާގެ ތަރި ލިއޮނަލް މެސީ ކާމިޔާބު ކޮށްފިއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

މެސީ މި އެވޯޑް ކާމިޔާބުކުރީ ޔުވެންޓަސްގެ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އަދި ލިވަޕޫލްގެ ޑިފެންޑަރު ވާޖައިލް ވެން ޑައިކްއާ ވާދަކޮށެވެ. ވެން ޑައިޑް ދެވަނައަށް ދިޔައިރު ރޮނާލްޑޯއަށް ލިބުނީ ތިންވަނައެވެ.

މިއީ މި އެވޯޑް މެސީއަށް ލިބުނު ހަވަނަ ފަހަރުކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. މިއާއެކު މި އެވޯޑް އެންމެ ގިނައިން ލިބުނު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމްވެސް އޭނާއަށް ވަނީ ލިބިފައެވެ. މީގެ ކުރިން މެސީ ވަނީ 2009، 2010، 2011،2012 އަދި 2015 ވަނަ އަހަރު މި އެވޯޑް ހާސިލްކޮށްފައެވެ. ރޮނާލްޑޯ ވަނީ މި އެވޯޑް ފަސް ފަހަރެއްގެ މަތިން ކާމިޔާބު ކޮށްފައެވެ.

އުމުރުން 32 އަހަރުގެ މެސީ ވަނީ ނިމިދިޔަ ސީޒަނުގައި ބާސެލޯނާ ޗެންޕިއަންސް ލީގުގެ ސެމީ ފައިނަލަށް ގެންގޮސްދީ އެޓީމަށް ސްޕެނިޝް ލީގް ކާމިޔާބު ކޮށްދިނުމުގައި މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކޮށްފައެވެ.

ފީފާ އެންމެ މޮޅު ކޯޗުގެ މަގާމު ލިބުނީ ލިވަޕޫލްގެ ކޯޗް ކްލޮޕްއަށެވެ. ކްލޮޕްއާއެކު މި އެވޯޑަށް ނޮމިނޭޓްވި އަނެއް ދެ ކޯޗުންނަކީ މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ޕެޕް ގާޑިއޯލާ އަދި ޓޮޓެންހަމްގެ ޕޮޗެޓީނޯއެވެ.

ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޑޮމިނޭޝަން ފާހަގަވެގެން ދިޔަ ދަ ބެސްޓް ފީފާ ފުޓްބޯލް އެވޯޑްސްގައި އެންމެ މޮޅު ގޯލް ކީޕަރުގެ އެވޯޑް ލިބުނީ ލިވަޕޫލްގެ ކީޕަރު އެލިސަންއަށެވެ. ފެއަރ ޕްލޭ އެވޯޑް ލީޑްސް ޔުނައިޓެޑަށް ލިބުނުއިރު ޕުސްކަސް އެވޯޑް ލިބުނީ ޑެނިއެސް ޒެސޯރީއަށެވެ. 

100%

0%

0%

ADS BY BANK OF MALDIVES
0 ކޮމެންޓް
ADS BY PET KINGS

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު