އައްޑޫގެ އާ ހޮސްޕިޓަލްގައިވެސް ފެންބޮޑުވެފައި!

- 1 month ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ހިތަދޫގެ އިކުއިޓޯރިއަލް ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރ ހިންގި އިމާރާތުގައި ބިނާކޮށްފައިވާ އާ ހޮސްޕިޓަލްގެ ތެރެއަށް ވާރޭވެހި ފެންބޮޑުވެއްޖެއެެވެ.

ADS BY ADS BY MV REIZEN

"އައްޑޫލައިވް" ނޫހުން ރިޕޯޓްކުރާ ގޮތުގައި ފެންބޮޑުވި ސަރަހައްދުގެ ފުރާޅަކީވެސް ދާދިފަހުން މަަރާމާތުކުރެވި، ބަދަލު ކުރެވިފައިވާ ދެތަނެވެ.

އެގޮތުން ފެންބޮޑުވި ވޯޑަކީ ދާދިފަހުން ތައްޔާރުކޮށް ނިމިފައިވާ ވޯޑެއްކަމަށް އެ ނޫހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. މިތަނަށް ވާރޭވެހުމުގެ ސަބަބުން ވަނީ އެނދާއި އެހެނިހެން އަގުބޮޑު ތަކެއްޗަށް ގެއްލުންތަކެއް ލިބިފައެވެ.

މިތަނަކީ ދާދިފަހުން ހެދުނު ތަނަކަށްވީއިރު، މިތަނުގައި ފެންބޮޑުވުމުން އެތަން ހަދާފައިވާ ފެންވަރާއި މެދު އާންމުންގެ ތެރެއިން ގިނަބަޔަކު ދަނީ ސުވާލުއުފައްދަމުންނެވެ.

ފޮޓޯ: އައްޑޫލައިވް

0%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު