ADS BY VOICE

ރ.އަތޮޅުން މ.އަތޮޅަށް ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފި

- 7 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން ރ.އަތޮޅުން ފެށިގެން މ.އަތޮޅަށް ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފިއެވެ.

ADS BY ORCHID

މޫސުމާއި ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން މައުލޫމާާތު ދޭގޮތުގައި މިއަދު ހެނދުނު 10:45 އިން މެންދުރުފަހު ދޭއް ޖެހުމާއި ހަމައަށް ރ. އަތޮޅުން މ. އަތޮޅަށް ވަނީ ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފައެވެ. އެ ވަގުތުތަކުގައި އެ ސަަރަހައްދުތަކަށް ގުގުރުމާއެކު ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހޭނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ކުރިއަށް އޮތް ސައުވީސް ގަޑިއިރު އުތުރާއި މެދުތެރޭގެ އެކިހިސާބަށް ވިިއްސާރަކޮށް ބައެއް ރަށްތަކަށް ގުގުރުމާއެކު ބޯކޮށް ވާރޭވެހޭނެ ކަމަށްް ވަނީ ލަފާކޮށްފައެވެ. އަދި އުތުރާއި ދެކުނު އަތޮޅުތަކުގެ ކަނޑުތައް އާދައިގެވަރަކަށް ގަދަވާނެ ކަމަށާއި އެހެން ހިސާބުތަކުގެ ކަނޑުތައް އާދައިގެ ވަރަކަށް މަޑުވެފަ ވިލާގަނޑުގައި އާދައިގެ ވަރަކަށް ގަދަވާނެ ކަމަށް މެޓް އޮފީހުން ވަނީ ލަފާކޮށްފައެވެ.

އިރުދެކުނާއި ދެކުނުން ގަޑިއަކު 7 މޭލާ 17 މޭލާ ދެމެދުގެ ބާރުމިނުގައި ވައި ޖެހޭނެ ކަމަށާއި ވިލާގަނޑުގައި ގަޑިއަކު ގާތްގަޑަކަށް 35 މޭލަށް ވައި ގަދަވެދާނެކަމަށްެވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

0%

100%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު