ADS BY VOICE

އިންޑިޔާގެ ދިދަ ނަގާފައިވާ ދެ ބޯޓެއް ރާއްޖޭގެ ސަރަަހައްދުން އަތުލައިގެންފި

- 8 months ago 3 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

އިންޑިޔާގެ ދިދަ ނަގާފައިވާ ދެ ބޯޓެއް ރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދުން ފެނިއްޖެއެވެ.

ADS BY ORCHID

މީޑިޔާތަކަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން އެމްއެންޑީއެފްގެ އިންފޮރމޭޝަން އޮފިސަރ ކެޕްޓަން އިބްރާހިމް އާޒިމް ވިދާޅުވީ ހއ.ތުރާކުނުގެ ހުޅަނގު އުތުރުން 29ނޯޓިކަލް މޭލު ބޭރުން މަސްވެރިކަން ކުރާ ވައްތަރުގެ ބޭރުގެ ދެ ބޯޓެއް ފެނިފައިވާކަމަށެވެ.

އާޒިމް ވިދާޅުވީ އެ އުޅަނދުތައް އެމްއެންޑީީއެފްގެ ކޯސްޓްގާޑްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާކަމަށާއި މިހާރު އެ އުޅަނދުތައް ވަނީ އުލިގަމު ބޭރުގައި ބަނދަރުކޮށްފައިކަމަށެވެ.

މީގެ ތެރެއިން އެއް ބޯޓުގައި ނުވަ މީހުން ތިބިއިރު، އަނެއް ބޯޓުގައި ތިބީ ދިހަ މީހުންނެެވެ. މި ދެބޯޓުގައި ނަގާފައިވަނީ އިންޑިޔާގެ ދިދައެވެ.

މި މައްސަލަ ކަމާއިބެހޭ ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން ދަނީ އިތުރަށް ބަލަމުންނެވެ.

0%

0%

0%

3 ކޮމެންޓް

ދެންއަވަހަށް ދޫކޮށްލާ އަދި އެމީހުން ހިސާބައްޔާ ހަރަދުވެސް ދޭތީ ވީ ވީއަޔީގަ އެމީހުން ބާއިތިއްބާތި ރާއްޖެ މަސްދޯނި ޖޫރިމަނާކުރިއަސް އެކަހަލަ ކަމެއް ކޮންމެސް ނުކުރާތީ އޭރުން މޯދީ ކޯފާވާނެ ސާބަހޭ މިއަދުގެ ސަރުކާރަށް

ހަބަރު