ADS BY VOICE

ވެނިސްގެ ކުރިން މާލެވެސް އަޑިއަށް ގޮސްދާނެކަމަށް ބުނެފި

- 6 months ago 1 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

އިޓަލީގެ މަޝްހޫރު ވެނިސް ޝަހަރަކީ މޫސުމީ ވިއްސާރައިގައި އެތަކެއް ގެއްލުންތަކެއް ލިބޭ ސިޓީއެކެވެ. އެގޮތުން ބައެއް ފަހަރަށް ވެނިސްގެ މަގުތައްމަތީގައި ފެންބޮޑުވެ، އާންމު ފަރުދުންނާއި ވިޔަފާރީގެ މުދާތަކަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކާއި ކުރިމަތިލާންޖެހެއެވެ.

ADS BY ORCHID

ނަމަވެސް ދާދިފަހުން މަޝްހޫރު ދަ ޓްރެވަލް ވެބްސައިޓްގައި ވަނީ ވެނިސްގެ ކުރިން ފެނުގެ އަޑިއަށް ގޮސްދާނެ ސިޓީތަކުގެ ލިސްޓެއް އެކުލަވާލާފައެވެ.

މި ލިސްޓްގެ ހަތަރުވަނައިގައި ވަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ބިން ތިރި ރާއްޖޭގެ ވެރިރަށް މާާލެވެސް ހިމެނިފައެވެ. މި ލިސްޓްގައި ބުނެފައިވާާ ގޮތުގައި ކަނޑުގެ ލޮނުގަނޑު އުފުލުން ކުރިއަށްދާނަމަ އެންމެ ބޮޑު ގެއްލުމެއް ވާނީ ދިވެހިރާއްޖެފަދަ ޖަޒީރާާ ގައުމުތަކަށެވެ.

ނަމަވެސް އިންޑޮނީޝިޔާ ފަަދައިން މާލެ ފިޔަަވައި އެހެން ރަށަކަށް ވެެރިކަން ބަދަލުކުރެވެން ނެތްކަމަށް މިފަރާތުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. ދަ ޓްރެވަލްއިން ވެނިސްގެ ކުރިން މާލެ އަޑިއަށް ދާނެކަމަށް ނިންމީ ކިހިނެތްތޯ އެފަރާތުން ބުނެފައެއް ނުވެއެވެ.

ނަމަވެސް މި ލިސްޓަށް ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވެފައިވާކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

23%

52%

23%

1 ކޮމެންޓް

"ގޮސްދާނެ" މިއީ ދިވެހިބަހުގައި ކިޔާ ގޮތެއް ނޫން. ރަނގަޅު ގޮތަކީ "ހިނގައިދާނެ".

ހަބަރު