ADS BY VOICE

14އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ރޭޕްކުރި މައްސަލައިގައި ހަތަރު ފިރިހެނަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

- 4 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

އުމުރުން 14އަހަރުގެ އަންހެންކުއްޖަކު ރޭޕްކުރި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ހަތަރު ޒުވާނަކު ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

ADS BY ORCHID

ފުލުުހުން މި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ އުމުރުން އުމުރުން 21 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކާއި، 19 އަހަރުގެ ދެ ފިރިހެނުންގެ އިތުރުން 18 އަހަރުގެ ފިރިހެނެއް ކަމަށެވެ. މި އެންމެންނަކީވެސް ދިވެހިންކަމަށް ފުލުހުން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ އަންހެންކުއްޖާގެ އުމުރަކީ 17އަހަރުކަމަށް ފުލުހުންނަށް އެންމެ ފުރަތަަމަ ބުނެވިފައިވަނީ އޮޅުމަކުންކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

މެދު ރާއްޖެތެރޭގެ ރަށެއްގައި ހިނގައިދިޔަ މި މައްސަލަ ފުލުހުން ދަނީ ސީރިއަސް ގޮތެއްގައި ބަލަމުންނެވެ.

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު