ADS BY VOICE

ދީބާޖާގެ މައްސަލަ ރިވިއުކުރަން ދައުލަތުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް

- 2 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ދީބާޖާގެ މައްސަލައިގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ހުކުމް ރިވިއުކުރުމަށް އެޓާނީ ޖެނެރަލް (އޭޖީ) އިބްރާހިމް ރިފްއަތު، އެ މައްސަލަ އަލުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅުއްވައިފިއެވެ.

ADS BY ADS BY MV REIZEN

ބަންޑާރަނައިބުގެ އޮފީހުން މިއަދު ކުރި ޓުވީޓެއްގައިވާގޮތުން އެ މައްސަލަ ރިވިއު ކުރުމަށް ހުށަހެޅީ ދީބާޖާއަށް ބަދަލު ދިނުމަށް މީގެ ކުރިން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ހުކުމާމެދު އާންމުންގެ ކަންބޮޑުވުން އޮތް ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އެ އޮފީހަށް އަންގަވާފައިވާތީ އެވެ.

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ސަރުކާރުގައި ދަތުރުފަތުރުގެ ހިދުމަތް ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރި ދީބާޖާ ކުންފުނީގެ އެގްރިމަންޓް ބާތިލުކުރުމުން، އެ ކުންފުނިން ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައިގައި ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ދައުލަތުން އެ ކުންފުންޏަށް 348 މިލިއަން ރުފިޔާ ދިނުމަށް ހުކުމްކޮށްފައި ވެއެވެ. ދައުލަތުން އޭރު ހައިކޯޓުގައި އެ ހުކުމް އިސްތިއުނާފުކުރުމުން، ސިވިލްކޯޓުގެ ހުކުމް ހައިކޯޓުން ބާތިލުކުރިއެވެ. ނަމަވެސް ފަހުން ނަމަވެސް ސުޕްރީމްކޯޓުން ވަނީ ހައިކޯޓުގެ ހުކުމް ބާތިލުކޮށް ސިވިލްކޯޓުގެ ހުކުމް ދަމަހައްޓާފައެވެ.

އުތުރު ޕްރޮވިންސްގައި ފެރީގެ ހިދުމަތް ދިނުމަށް ދީބާޖާއާ އެކު 2011 ވަނަ އަހަރު ނަޝީދުގެ ސަރުކާރުން ހެދި އެއްބަސްވުން 2013 ވަނަ އަހަރު، ބާތިލުކޮށްފައިވަނީ، ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައެވެ.

އެގްރިމެންޓް ބާތިލުކުރުމުން ދީބާޖާއިން ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 174 މިލިއަން ރުފިޔާ އެ ކުންފުންޏަށް ދޭން ރައީސް ސޯލިހު ނިންމެވިއެވެ. ނަމަވެސް އެކަން މަޑު ޖައްސާލާފައި ވަނީ، އެ މައްސަލަ އަލުން މުރާޖާ ކުރުމަށް އޭޖީ އަށް ދެންނެވުމަށް 3 ޑިސެމްބަރު 2019 ގައި މަޖިލީހުން ފާސް ކުރުމުންނެވެ.

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް
ADS BY CANDIDATE

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު