ADS BY VOICE

އަތޮޅުތަކުގައި އުޅޭ ބިދޭސީން މޮނީޓާ ކުރާ ސިސްޓަމެއް ތައާރަފުކޮށްފި

- 1 month ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

އަތޮޅުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީން ދެނެގަނެ ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ ފަރާތްތައް ޓްރެކް ކުރެވޭނެ ހާއްސަ ސިސްޓަމެއް އިމިގްރޭޝަނުން މިއަދު ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

ADS BY ADS BY MV REIZEN

"އަތޮޅު މޮޑިއުލް" ގެ ނަމުގައި ތައާރަފުކުރި ސިސްޓަމަކީ ބިދޭސީންގެ ކަންތައްތަކަށް ހައްލު ހޯދުމަށް ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމުގެ ދަށުން އެކުލަވާލައިފައިވާ ސިސްޓަމެކެވެ.

މިސިސްޓަމު ތައާރަފުކޮށްދެއްވީ އިމިގްރޭޝަނުގައި މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ސަލީމާއި ކޮންޓްރޯލާ ޖެނެރަލް މުހައްމަދު އަހުމަދު ހުސައިން (ހަނަފީ) އެވެ.

އިމިގްރޭޝަނުން ބުނީ، މި ސިސްޓަމުގެ ދަށުން ހިދުމަތް އެންމެ ފުރަތަމަ ފަށާނީ ހއ. ހޯރަފުށިންކަމަށެވެ. ކުރިޔަށް އޮތް ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މުޅި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް ސިސްޓަމުގެ ހިދުމަތް ދިނުމަށް އިމިގްރޭޝަނުން އަންނަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

އިމިގްރޭޝަނުން ބުނިގޮތުގައި، މި ސިސްޓަމަށް ބިދޭސީންގެ މައުލޫމާތު އަޅަން ޖެހެނީ ރަށު ކައުންސިލްތަކުންނެވެ.

އަދި، ބިދޭސީ މީހާ އަކީ ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ މީހެއް ނަމަ ލިޔެކިޔުންތައް ހަމަ ކުރުމަށް އޭނާ އަށް ވަކި މުއްދަތެއް ދޭނެ ކަމަށާއި އެއް ރަށުން އަނެއް ރަށަށް ބިދޭސީއަކު ބަދަލު ވިޔަސް ސިސްޓަމު މެދުވެރިކޮށް، އެކަން ދެނެގަނެވޭނެ ކަމަށް އިމިގްރޭޝަނުން ބުނެއެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް
ADS BY CANDIDATE

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު