ADS BY PIZZA KITCHEN

ކޮރޯނާ ވައިިރަހާއި ގުޅޭ ކުއްލި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުުުވުމެއް މިރޭ!

- 1 year ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ކޮރޯނާ ވައިިރަހާއި ގުޅޭ ކުއްލި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުުުވުމެއް މިރޭ 23:30 ގައި ބޭއްވުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY OOREDOO

މި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ދަރުބާރުގޭގައެވެ.

ފާހަގަކޮށްލެވޭ ގޮތުގައި މިރޭގެ ވަގުތެއްގައި ވަނީ ކޮރޯނާ ވައިރަހަށް ޝައްކުކުރެވޭ އަލާމާތްތަކެއް ހުރެގެން ޅ.ކުރެއްދޫ އައިލެންޑް ރިސޯޓްގެ ޑޮކްޓަރަކު އެކަހެރިކޮށްފައެވެ.

އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި މިވަގުތު ކުރެއްދޫ ރިސޯޓް ވަނީ ލޮކްޑައުންގެ ހާލަަަތަކަށް ގެންދެވިފައެވެ.

ނައިފަރު ކައުންސިލުން އާންމުކުރި ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ‎ކުރެއްދޫ އައިލެންޑް ރިސޯޓްގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މިވަގުތު ރަށުގައި ތިއްބެވި ފަރާތްތަކާއި މިތަނުން އެއްވެސް ފަރާތަކާއި ކޮންޓެކްޓްވެފައިވާ ފަރާތަކަށް ކޮރޯނާވައިރަސް ނުވަތަ ކޯވިޑް-19 ގެ އެއްވެސް އަލާމާތެއް ހުރިކަން ފާހަގަ ކުރެވިއްޖެނަމަ ޅަވިޔަނި އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްގެ ނަމްބަރު 6620048 އަށް ގުޅުއްވައި މައުލޫމާތު ޙިއްޞާ ކޮށްދެއްވުން އެެދޭކަމަށެވެ. އަދި މިފަދަ ފަރާތްތަކުން، ހޮސްޕިޓަލްގެ ފަރާތުން ވަކި ޖަވާބެއް ލިބުމުގެ ކުރިން ޢާންމުންގެ ތެރެއަށް ނުނިކުތުމަށްވެސް ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

0%

83%

16%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު