ADS BY VOICE

މާޗް 27އިން ފެށިގެން އޮން-އެރައިވަލް ވިސާ ދޫކުރުން ހުއްޓާލަނީ

- 2 months ago 1 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

މާޗް 27އިން ފެށިގެން ރާއްޖެއިން ބޭރުން އަންނަ ފަތުރުވެރިންނަށް އޮން-އެރައިވަލް ވިސާ ދޫކުރުން ހުއްޓާލަން ނިންމައިފިއެވެ.

ADS BY GOPRIME

މިކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ވަނީ މީޑިޔާއާއި ވާހަކަދައްކަަވަމުން ހާާމަކުރައްވާފައެވެ.

ދަރުބާރުގޭގައި އޮތް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ރައީސް ޞާލިހު ވިދާޅުވީ މި މަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން، ރާއްޖެއިން އޮންއެރައިވަލް ވިސާ ދޫކުރުން ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްޓާލެވޭނެކަމަށެވެ. ފާހަގަކޮށްލެވޭ ގޮތުގައި މިއާއި އެކު ދިވެހިރާއްޖެއަށް ފަތުރުވެރިން އައުން އެއްކޮށް ހުއްޓޭނެއެވެ. ނަމަވެސް ގިނަ އެއާލައިންތަކުން މިހާރުވެސް ވަނީ އުދުހުން ހުއްޓާާލައިފައެވެ.

އެމަނިކުފާާނު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ރިސޯޓުތަކުން އެންމެ ފަހު ފަތުރުވެރިޔާ ފުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން، 14 ދުވަސް ހަމަވުމުން، އެ ރިސޯޓެއްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ރިސޯޓުން ފުރައިގެން އެހެން ތަންތަނަށް ދިއުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވޭނެކަމަށެވެ. 

މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އެމަނިކުފާނު ވަނީ ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތަށް ބޮޑެތި ލޮޅުންތައް އަރާނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. ނަމަވެސް އެކަންކަމުން އަރައިގަނެވޭނެކަމަށް ގަބޫލުކުރައްވާކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

0%

0%

0%

1 ކޮމެންޓް

އަދި އެންމެން ގޭގަ ތިބޭއިރު އަޑުގަދަ ގަރާޖު ތަކާއި އިމާރާތް ތެޅުމާއި ގުންގުރޭޓު މަސައްކަތް ހުއްޓުވާލައިގެން ނޫނީ ގޭގައި ތިބެވޭ ވަރެއްނޫން! ޕްލީޒް

ADS BY VOICE

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު