ADS BY PIZZA KITCHEN

މި ހާލަތުގައިވެސް ދަރަނީގެ ފައިސާ އަނބުރާ ދެއްކުން ހުއްޓާލެވެން ނެތް: ޝާހިދު

- 11 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ދިވެހި އިގްތިސާދަށް ބޮޑެތި އަސަރުތަކެއް ކޮށްފައިވާ ނަމަވެސް، ދަރަނީގެ ފައިސާ އަނބުރާ ދެއްކުން ހުއްޓާލެވެން ނެތްކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ ދާދިފަހުން އިންޑިޔާގެ ނޫހެއް ކަމުގައިވާ ދަ ހިންދޫއަށް ދެއްވި އިންޓަރވިއުއެއްގައެވެ.

މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ވިދާޅުވީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދަކީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ބަރޯސާވާ ބަޔަކަށް ވުމުން، ދުނިޔޭގެ ދަތުރުފަތުރަށް ދިމާވި ދަތިތަކާއި އެކު މުޅި ސިނާއަތް ބަންދުކުރަން ޖެހިފައިވާކަމަށެވެ. އަދި ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި މަހަށް އޮންނަ ޑިމާންޑް ދަށްވުމުގެ ސަބަބުން ދިވެހި އިގްތިސާދުގެ ދެވަނައަށް އެންމެ ބޮޑު ސިނާއަތް ކަމުގައިވާ މަސްވެރިކަމަށްވެސް ގޮންޖެހުންތަކާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައިވާކަމަށްވެސް އެބޭފުޅާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޝާހިދު ވިދާޅުވީ 2019ވަނަ އަހަރުގެ ކުރީ ކޮޅުގައި ސަރުކާރުން ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ދަރަނީގެ ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެ އިސްތިރާޖެއް އެކުލަވާލާފައި ވާނެކަމަށެވެ. އަދި ސަރުކާރުގެ އާމްދަނީ ހޯދުމާއި، ޚަރަދުތައް ކުރުމާއި ދަރަނިތައް ނެގުމުގެ ކަންތައްތައް ކުރަމުންދަނީ މި އިސްތިރާޖުގެ ދަށުންކަމަށް އެބޭފުޅާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ނަމަވެސް ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ކުއްލި ގޮތަކަށް އަދި މީގެ ކުރިން ލަފާކުރެވިފައި ނުވާ މިންވަރަކަށް އާމްދަނީ ދަށްވުމާއި ގުޅިގެން ހާލަތާއި ގުޅޭނެފަދަ ގޮތަކަށް އެ އިސްތިރާޖަށް ބަދަލު ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ކުރަމުންދާ ކަމަށް ޝާހިދު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މިނިސްޓަރ ވަނީ ކޭޝް ފްލޯގެ ދަތިތަކާއި ގުޅިގެން ދައުލަތުން ދުވަހުން ދުވަހަށް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތަކާއި ނުބައްދަލު ވީނަމަވެސް، ދަރަނީގެ ފައިސާ އަނބުރާ ދެއްކުން ހުއްޓާލެވެން ނެތްކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

100%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު