ADS BY VOICE

"މޯލްޑިވްސް، ދަ ސަން ވިލް ޝައިން އަގެއިން" ފަތުރުވެރިކަން އަލުން ހުޅުވާލުމާ ބެހޭ ޕްލޭން އިފްތިތާހްކުރަނީ

- 2 weeks ago 0 - އިނާޒް މޫސާ

ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން އަލުން ހުޅުވާލުމާބެހޭ ޕްލޭން “މޯލްޑިވްސް، ދަ ސަން ވިލް ޝައިން އަގެއިން” ޖޫން 8 ވަނަ ދުވަހު ވާރޗުއަލްކޮށް އިފްތިތާޙުކުރުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދާކަމަށް މޯލްޑިވްސް މާރކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން، އެމްއެމްޕީއާރުސީން ބުނެފިއެވެ.

ADS BY GOPRIME

“މޯލްޑިވްސް، ދަ ސަން ވިލް ޝައިން އަގެއިން”ގެ ނަމުގައި ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން އަލުން ހުޅުވާލުމާއި ބެހޭ ޕްލޭން އެކުލަވާލަމުންދަނީ ފަތުރުވެރިކަމާބެހޭ ދާއިރާގެ ކަމާބެހޭ ސްޓޭކް ހޯލްޑައުންނާއެކުކަމަށް އެމްއެމްޕީއާރސީއިން ހާމަކުރައްވައެވެ.

ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން އަލުން ހުޅުވާލުމުގެ 5 ސިނާރިއޯއެއް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ދިރާސާ ކުރަމުންދާއިރު، މީގެތެރެއިން އެންމެ އެކަށީގެންވާ އަދި ވާނެކަމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ލަފާކުރެވޭ ސިނާރިއޯއަކީ އޮކްޓޫބަރުމަހު ފަތުރުވެރިކަން އަލުން ފެށުމެވެ.

އެހެންކަމުން މިޕްލޭންގައި ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން އަލުން ފަށާއިރު ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާއި، ހިދުމަތްދޭ ފަރަތްތަކުން ގެންނަން ޖެހޭ ބަދަލުތަކުގެ އުސޫލާއި، އެހެނިހެން ތަފްސީލްތައް ހިމެނޭނެކަމަށް އެމްއެމްޕީއާރސީން މައުލޫމާތު ދެއްވައެވެ.

ތިންގަޑިއިރަށް ދިގުދެމިގެންދާ މި ޕްލޭން ލޯންޗްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޖޫން 8 ވަނަދުވަހުގެރޭ 8 ގަހާއިރު ފޭސްބުކް މެދުވެރިކޮށެވެ.

މި ހަފްލާގައި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ނުފޫޒެ ގަދަ ފަރާތްތަކާއި، މަޝްހޫރު ފަންނާނުންނާއި ތަރިންގެ އިތުރުން ވެސް ގިނަ ފަރާތްތަކެއް ބައިވެރިވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

އެމްއެމްޕީއާރުސީން ނެރިފައިވާ ބަޔާނުގައިވާގޮތުން ރާއްޖެއިން ތައްޔާރުވަމުން މިދަނީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާ އަލުން ފަތުރުވެރިންނަށް މަންޒިލް ހުޅުވާލުމަށް ކަމަށެވެ.

0%

100%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު