ADS BY VOICE

ޗައިނާއިން ރާއްޖޭގައި 22 ދުވަސް ތެރޭގައި 800 މީހުންގެ ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީއެއް އަޅައިދީފި

- 1 week ago 2 - އިނާޒް މޫސާ

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ޗައިނާގެ ސަރުކާރުން ފޯރުކޮށްދޭ އެހީތެރިކަމުގެ ތެރެއިން ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ޗައިނާ ސަރުކާރުން ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން ހަދައިދިން 800 މީހުންގެ ކަރަންޓީނު ފެސިލިޓީގެ މަސައްކަތް 22 ދުވަސްތެރޭގައި ނިންމާލައިފިއެވެ.

ADS BY GOPRIME

މި ފެސިލިޓީގެ މަސައްކަތް ހަދަންފަށާފައިވަނީ މިމޭ މަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

ޖުމްލަ 4،987.5 އަކަމީޓަރުގެ ސަރަހައްދެއްގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ 2،443 އަކަމީޓަރުގެ މި ފެސިލިޓީ ގާއިމު ކުރުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓުގެ ދަށުން ސީއެސްސީއީސީއިން ވަނީ ހަތަރު ފެބްރިކޭޓެޑް ސްޓީލް ސްޓްރަކްޗާ ގާއިމް ކޮށްދީ، ބަދިގެ އަށް ހާއްސަ ބްލޮކަކާއި ފާހާނާ ބަރިއެއްވެސް ގާއިމް ކޮށްފައެވެ.

މިހާރު ވަނީ މި ފެސިލިޓީ ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންއާއި ހަވާލުކޮށްފައެވެ.

މި މަސައްކަތުގައިޗައިނާ ސްޓޭޓް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކުންފުނި (ސީއެސްސީއީސީ) ގެ 200 އަށް ވުރެ ގިނަ މަސައްކަތެރިން 24 ގަޑިއިރު މަސައްކަތްކޮށްފައިވެ އެވެ.

މި ފެސިލިޓީ ހެދުމަށް މުވައްޒަފުންނާއި ވަސީލަތާއި ސާމާނާ އެކު، އެ ކަމަށް 280،000 ޑޮލަރު (4.3 މިލިއަން ރުފިޔާ) ގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދީފައިވާނެ ކަމަށް އަންޒާދާ ކުރެވޭ ކަމަށް ޗައިނާއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ޖަންގް ލިޖޮންގް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ޗައިނާއިން ރާއްޖެއަށް ފޯރޮކޮށްދޭ އެހީ:

  • ޗައިނާގެ ބެއިޖީން އާބަން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ގްރޫޕް (ބީޔޫސީޖީ)ގެ ފަރާތުން ހުޅުމާލޭގައި ހުރި ދެ ބުރި އިމާރާތެއް ރެނޮވޭޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް
  • ބީޔޫސީޖީން 40 މަސައްކަތްތެރީންގެ ޓާސްކް ފޯހެއް އެކުލަވާލައިގެން އެ އިމާރާތުގައި 327 އެނދުގެ ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީއެއް ގާއިމު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް
  • ޗައިނާގެ ޓެލްހައު އިންޓަނޭޝަނަލް އިންޖިނިއަރިންގް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮމްޕެނީ އިން ރާއްޖެއަށް ދެލައްކަ ފޭސް މާސްކް ހަދިޔާކުރުން
  • ޗައިނާ މެޝިނަރީ އިންޖިއަނަރިންގް ކޯޕަރޭޝަނުންވެސް ވަނީ އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުގައި ފްރޮންޓް ލައިންގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުއައްޒަފުންނަށް ޕާސަނަލް ޕްރޮޓެކްޓިވް އިކިއުޕްމެންޓް، ޕީޕީއީ ހަދިޔާކުރުން
  • 10 ވެންޓިލޭޓަރާއި 30،000 ސާޖިކަލް މާސްކާއި އިމަޖެންސީ ސާމާނު ޗައިނާ ސަރުކާރުން ހަދިޔާކުރުން

100%

0%

0%

2 ކޮމެންޓް

800މ ދައުލަތުން ކަރަދު ކުރީ ހަމަ އެކަނި ފެސިލިޓީ ތަކަކަށްނޫން، ބޭނުންވާ ސިއްހީ ސާމާނުގެނައުމާއި، ކަރަންޓީން ކޮށްފަމީހުން ތިބި ޜިސޯޓްތަކުގައި ރޫމްތަކަށް ކުލިދެއްކުމާ، ފެސިލިޓީ ރަކުގައި މީހުންގެ ކެއުމުގެ ކަރަދަށް ދާންދެން ހިމެނެ.

ހަބަރު