ADS BY VOICE

އެޗްޕީއޭގެ އެންގުމާއި ގުޅިގެން ޓެކްސީތަކުން ބަދަލުތައް ފެންނަނީ

- 1 month ago 3 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން އަޅާފައިވާ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުއިދިނުމުގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ ދަށުން ޓެކްސީތަކަށް ރައްކާތެރިކަމުގެ ޚާއްސަ ފިޔަވަޅުތަކަކާއި އެކު ދުއްވުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމުން، ކާރުތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެންނަން ފަށައިފިއެވެ.

ADS BY ORCHID

އެގޮތުން ބަލާލާއިރު ސަރުކާރުން ވަނީ ޓެކްސީ ދުއްވާ ޑްރައިވަރާއި ފަސިންޖަރު މާސްކް ބޭނުން ކުރުން މަޖުބޫރުކޮށް، ފަސިންޖަރުންގެ އަތުގެ ސާފުތާހިރުކަން ކަށަވަރުކުރަން މަސައްކަތްކޮށް، ޑްރައިވަރާއި ފަސިންޖަރުގެ ސީޓް ވަކިވާނެހެން ޕާޓިޝަނެއް ޖަހައި އަދި ޓެކްސީގެ ކުރިއަށް ފަސިންޖަރުން ނޭރުވުން ފަދަ ކަންކަން ކުރުމަށް އިރުޝާދު ދީފައެވެ.

އަދި އޮންލައިން ޕޭމަންޓް ބޭނުންކުރުމާއި ޓެކްސީތަކަށް އަރާ މީހުންގެ ލޮގެއް ބެހެއްޓުމަށްވެސް ވަނީ އަންގާފައެވެ.

ރާއްޖޭގެ މީޑިޔާއެއްކަމަށްވާ "ސަން"އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ޑްރައިވާސް އެސޯސިއޭޝަނުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ އިބްރާހިމް ވިދާޅުވީ މިމަހުގެ ފަސްވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ހުރިހާ ޓެކްސީއެއްގައި ޕާޓިޝަން ޖަހައި ނިމޭނެކަމަށާއި، ޕާޓިޝަން ޖަހަނީ ބޯ ސެލޯފިން ބޭނުންކޮށްގެން ކަމަށެވެ.

0%

0%

100%

3 ކޮމެންޓް

ހަބަރު