ADS BY VOICE

ޖުލައި 3ވަނަ ދުވަހު މާލޭގެ މިސްކިތްތަކުގައި ޖަމާއަތުގައި ހުކުރު ނަމާދު ނުކުރަން ނިންމައިފި

- 1 month ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ޖުލައި 3ވަނަ ދުވަހު މާލޭގެ މިސްކިތްތަކުގައި ޖަމާއަތުގައި ހުކުރު ނަމާދު ނުކުރަން ނިންމައިފިއެވެ.

ADS BY GOPRIME

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ނެރުނު ސާކިއުލަރއެއްގައި ބުނީ މިފަދައިން ނިންމާފައިވަނީ ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަން ފެތުރުމުން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން ސިއްހީ މާހިރުންނާއި ދީނީ އިލްމުވެެރިންގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ކަމަށެވެ. 

-ތަފްސީލް އަންނަނީ-

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް
ADS BY VOICE

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު