ADS BY VOICE

މަންޓާ އެއާއިން އަނެއްކާވެސް ފަތުރުވެރިންނާއި އެކު އުދުހެން ފަށައިފި

- 2 weeks ago 0 - ރިމާހް އިސާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކުގެ ސިނާއަތުގައި ބޮޑު މަގުބޫލުކަމެއް ހޯދާފައިވާ މަންޓާ އެއާއިން ގިނަ ދުވަސްތަކެއްގެ މެދުކެނޑުމަކަށްފަހު ފަތުރުވެރިންނާއި އެކު އުދުހެން ފަށައިފިއެވެ.

ADS BY GOPRIME

އެގޮތުން ބައިނަލްއަގްވާމީ ފަތުރުވެރިންނަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޯޑަރުތައް މިއަދު ހުޅުވާލުމުން މަންޓާއިން ވަނީ ބ.އަތޮޅާއި ދ.އަތޮޅަށް ސީޕްލޭންގެ ދަތުރުތައް ފަށާފައެވެ. މި ދަތުރުތައް ފެށިއިރު ނިއު ނޯމަލްގައި ރައްކާތެރިކަމާއި އެކު ހަމަޖެހިގެން ދަތުރުކުރުމަށް އެ އެއާލައިނުން ވަނީ ގިނަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާފައެވެ.

މަންޓާއިން ބުނި ގޮތުގައި އެ އެއާލައިނުން އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމެއް ދޭ ކަމަކީ ފަތުރުވެރިންގެ އުފަލާއި ރައްކާތެރިކަމެވެ. 

މި ދަތުރުތައް ފެށުމާއި ބެހޭގޮތުން ވާހަކަދައްކަވަމުން މަންޓާ އެއާގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ މުހައްމަދު ޚަލީލް ވިދާޅުވީ ޓޫރިސްޓް ފްލައިޓްތައް އަލުން ފެށުމުން އުފާކުރައްވާ ކަމަށާއި، އަދި މަންޓާއިން ކުރިން ދެމުންދިޔަ ފެންވަރުގެ ރަނގަޅު ޚިދުމަތްތަކެއް ދޭނެކަން ވައުދުވެލައްވާ ކަމަށެވެ. 

ފާހަގަކޮށްލެވޭ ގޮތުގައި މިފަދައިން ޓޫރިސްޓް ދަތުރުތައް ފެށިކަމުގައިވިޔަސް، މަންޓާއިން ރަށްރަށުގެ މެދުގައި ބާއްވަމުންދާ ސީޕްލޭން ދަތުރުތަކާއި އޭޓީއާރްގެ ޗާޓަރު ދަތުރުތައް ހުއްޓުމެއް ނެތި ކުރިއަށް ދާނެއެވެ.

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު